Försäkringskassan får ny generaldirektör

Nils Öberg har utsetts till ny generaldirektör för Försäkringskassan. Han kommer närmast från motsvarande roll på Kriminalvården. Regeringen har i samma veva beslutat om ett nytt regleringsbrev för Försäkringskassan.

FOTO: Pressbild/Kriminalvården

 

– Få andra myndigheter i vårt land förvaltar så stora delar av våra gemensamma tillgångar som Försäkringskassan gör. Därför förväntas den också såklart att se till att resurserna, som den förfogar över, används på just de sätt som de är till för, säger Nils Öberg om sitt nya uppdrag.

Hans uppgift blir nu att leda en myndighet som verkar för ett jämställt föräldraskap och för att föräldrar får mer kunskap om föräldraförsäkringen.

Sveriges Radio rapporterar också att Försäkringskassan får som mål att sjukförsäkringen ska ge ekonomisk trygghet vid sjukdom, att den ska vara ett effektivt stöd för individen att komma åter till arbete och hälsa igen, samt att sjukfrånvaron ska ligga på en långsiktigt låg och stabil nivå.

För att nå dit ska Försäkringskassan samverka med arbetsgivare, fackliga organisationer, andra myndigheter samt hälso- och sjukvården.

– Jag tillhör inte dem som tror på en perfekt uppgiftsfördelning mellan statliga myndigheter. Människors liv följer inte de administrativa gränser vi många gånger dragit upp inom den offentliga förvaltningen, säger Nils Öberg.

Den nya generaldirektören uttryckte också oro över våld och hot som i allt högre grad drabbar offentliganställda.

– Jag kommer därför att jobba så hårt jag kan för att se till att Försäkringskassan och dess medarbetare både får ett förtroende och förtjänar det förtroende som regeringen och ministern är ute efter. Men jag tror också att vi behöver bli bättre på att kräva respekt för den komplexitet som alla de beslut som kassans medarbetare står inför och har att besluta.

På presskonferensen förklarade Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) valet av Ann-Marie Beglers efterträdare:

– Nils Öbergs ledarstil präglas av tydliga mål, och att följa upp att dessa nås. Nils Öbergs långa erfarenhet av att arbeta med styrningen av rättsväsendet i olika former gör att han är mycket lämpad att nu kliva in som generaldirektör för Försäkringskassan.