Ett år senare: Flyttstöket fortsätter

Ökade kostnader, rekryteringsproblem och kompetens­tapp. Men också nya möjligheter att utveckla verksamheten. Det är några av resultaten av de senaste årens utflyttning av myndighetsjobb från Stockholmsregionen.

I sommar blir det tre år sedan regeringen beslutade att delar av E-hälsomyndigheten skulle omlokaliseras från Stockholm till Kalmar. Sedan dess har en rad myndigheter fått helt eller delvis nya adresser.

För ungefär ett år sedan visade Jusektidningen Karriär i en stor granskning att få medarbetare flyttar med när statliga myndighetsjobb omlokaliseras från Stockholm. En genomgång av de myndigheter som sedan dess har eller håller på att flytta sin verksamhet från Stockholm visar på liknande resultat.

I skrivande stund är det 42 av 540 personer som har flyttat med eller har aviserat att de kommer att göra det, det vill säga cirka 8 av 100. Ytterligare några kommer att pendla under en övergångsperiod.

Kompetensförlust och ökade kostnader

För några veckor sedan konstaterade Strålskyddsmyndigheten i en skrivelse till regeringen att flytten av delar av verksamheten från Solna till Katrineholm bland annat lett till färre inspektioner, ökade kostnader för lokaler, förlust av kompetens inom vissa områden och att det interna utvecklingsarbetet har fått stå tillbaka. Men också att flytten har inneburit mer flexibla arbetsformer och nya valmöjligheter för personalen.

Sverker Härd, chef för Myndigheten för kulturanalys, berättar att även omlokaliseringen av hans myndighet från Stockholm till Göteborg har lett till kompetensförlust.

– En omlokalisering innebär alltid kompetensförlust. På sikt kommer den nya personalen att utveckla samma kompetens, men det kan ta några år, säger han.

– Göteborg är en utmärkt ort för att rekrytera utredare med den kompetensnivå som arbete vid myndigheten kräver. För vissa specifika kompetenser har det dock varit något svårare. Det gäller till exempel statistiker med erfarenhet av officiell statistik.

Liknande uppfattning har Catarina Eklundh Ahlgren som är tf generaldirektör för Inspektionen för Socialförsäkringen som även den har Göteborg som ny placeringsort.

– Rekryteringen av ny personal har gått mycket bra. Vi får väldigt många kvalificerade sökande till våra utannonserade tjänster och är mycket nöjda med de rekryteringar som vi har gjort. Men vissa personalkategorier är lite svårare att få tag på än andra.

Hur länge dröjer det innan verksamheten är tillbaka på samma nivå som innan flyttbeslutet?

– Det är svårt att säga. Vår ekonomi hindrar att vi rekryterar personal i den takt som vi skulle vilja göra. Vi sitter till exempel med dubbla hyror under hela 2019 och har även ökade kostnader för resor. En omlokalisering leder dessutom till en massa kringinvesteringar som måste göras. Inget av detta får vi någon ekonomisk kompensation för, utan allt ska tas inom ram.

– Jag tror dock att vi på sikt har goda möjlighet att komma upp i samma produktion som tidigare, men det lär dröja några år. Vi kommer till exempel inte vara fullbemannade under 2020 och kanske inte ens under 2021.

Vad har varit svårast med flytten?

– Att ta hand om medarbetarna i Stockholm på ett så bra sätt som möjligt. För de allra flesta innebär flyttbeslutet att de blir av med jobbet. Många är rotade på sådant sätt att det inte är ett alternativ att flytta till Göteborg. Dessutom måste medarbetare som inte vill flytta med numer själva säga upp sig, vilket innebär att de får sämre villkor än vad de skulle ha fått för några år sedan.

– Sedan januari i fjol, då vi fick besked om att vi ska flytta, har vi arbetat med att etablera oss i Göteborg samtidigt som vi har försökt att hålla i gång verksamheten i Stockholm, inte minst för att få till stånd en så bra kompetensövergång som möjligt. Det har varit oerhört slitsamt för både oss i ledningen och för medarbetarna.

Den 1 februari i år var flytten av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor från Stockholm till Växjö klar.

– I det stora hela har det gått relativt bra. Vi är nöjda. Vi sitter i fina lokaler i de centrala delarna av Växjö och har kunnat bemanna en hel del. Vi har även lyckats övertyga en del medarbetare att pendla under kortare eller längre tid för att underlätta överlämning av kunskap. Vi har haft en kompetensväxling som har varit över förväntan, säger generaldirektör Lena Nyberg.

Vad har varit problem?

– När man tappar personal snabbare än vad man hinner rekrytera nya, vilket vi har gjort, tvingas man till kraftiga prioriteringar i verksamheten. Men det som vi har gjort, har vi gjort bra.

Har ni sett ett kompetenstapp?

– Vi anställer väldigt duktiga och ambitiösa nya medarbetare. Men det är klart att vi har tappat erfarenhet av våra rutiner och politikområden. Men den bygger vi nu upp successivt.

Hur länge dröjer det innan ni är tillbaka i samma kapacitet och produktion som innan?

– Det är väldigt svårt att säga. Men enligt Statskontoret, som har utvärderat tidigare myndighetsflyttar, tar det i allmänhet ett antal år. Det är också min bedömning.

Läs också:
Ardalan Shekarabi: "Går att hitta rätt kompetens"