Experten: Så är du redo när krisen kommer

Svenska chefer upplever sig ibland otillräckligt förberedda på ett krisläge. Det konstaterar Susanne Hede, universitetsadjunkt vid Försvarshögskolan, i en avhandling. Här ger hon sina bästa tips på hur du som ledare står redo i ett krisläge.

Foto: Shutterstock/Maria Obed


Susanne Hede är doktor i psykologi och har intervjuat socialchefer, kommunala chefer, tekniska chefer samt chefer inom räddningstjänsten. Syftet var att dra lärdomar utifrån deras krishantering. Hon kunde efteråt konstatera att cheferna till viss del upplever en otillräcklig beredskap.

Samtidigt som cheferna inte hinner avsätta tid till förberedelser, ökar kraven om krishantering från både myndigheter, media, politiker, och allmänhet. Många chefer vittnar om hög press när krisen kommer, och att avlastning dessutom ofta saknas.

Jusektidningen Karriär bad Susanne Hede att med stöd av sin erfarenhet dela med sig av goda råd till dig som ledare.

* Dra lärdomar från egna, skarpa, övningar. Fundera över vad som gick bra och hur hade det gått om omständigheterna varit annorlunda.

* Gör övningar med allmänheten. Man lär sig otroligt mycket av ta in människor utifrån, det blir en klar skillnad gentemot att låta medarbetare agera i övningar.

* Var inte rädda för att misslyckas. Utvärdera alltid övningarna ordentligt för att hitta förbättringar.

* Det svåraste med krishantering initialt är att förstå att en kris utvecklas. Du behöver lära dig att tänka utanför boxen. Och titta på vad som händer nu med bränderna. Hur förberedda är vi? Sammankalla en grupp för övning där ni diskuterar tillsammans, ”okej nu brinner det utanför vår region, det närmar sig oss. Hur ska vi hantera det, vart ska folk evakueras?” Ha ett öppet sinne för vad som kan tänkas hända.

* Har ni upplevt en översvämning eller en storm vet ni hur ni ska hantera det. Kanske svårast är att hantera sociala kriser med barn involverade, eller mord och sexualbrott. Man behöver också träna förberedande på det man aldrig vill se i ett samhälle.

* Informera internt. Varje person som jobbar på en arbetsplats blir en kommunikatör utåt.

* Skaffa dig kunskap om hur människor reagerar i kriser, och studera psykosociala behov.

* Jag anser att chefer också ska ha tillgång till psykosocial support. En chef är ganska ensam när det blåser hårt, även om det finns en ledningsgrupp bakom. Mitt budskap är att även höga chefer är människor som kan ha behov av avlastningssamtal.

* Ta hjälp av andra kommuner (eller länder) som har erfarenhet av liknande kriser. Det kan räcka med ett telefonsamtal.