En av tre: "Kan inte välja min pensionsålder"

32 procent tror inte att de själva kommer att kunna få välja när de går i pension. Det visar en undersökning från AMF.

Från 1 januari 2020 införs stegvis höjda åldersgränser för att ansöka om allmän pension. Riksdagen väntas besluta att alla födda 1959 och 1960 tidigast kan ta ut sin pension från 62 års ålder.

År 2023 höjs lägsta uttagsålder till 63 år för alla födda 1961 och 1962. Från år 2026 bedömer Pensionsmyndigheten att alla födda 1963 och senare tidigast kan ta ut allmän pension från 64 års ålder.

På uppdrag av AMF har Demoskop intervjuat närmare 7 000 personer om arbete, arbetsmiljö och pension. 64 procent tror att de helt eller delvis själva kan välja när och hur de går i pension, medan nästan en tredjedel, 32 procent, inte tror på ett sådant inflytande.

57 procent tror inte på en förändrad attityd till äldre arbetskraft när pensionsåldern höjs. Var femte tror att de negativa attityderna till äldre ökar i takt med höjd pensionsålder.

– Fördomarna mot äldre i yrkeslivet kan påverka tidpunkten för när man går i pension. Generellt är de som går i tidig pension mindre nöjda med de sista yrkesverksamma åren. Trivs man på jobbet är man mer benägen att jobba längre, säger Dan Adolphson Björck.

På frågan om vilken arbetsmiljörelaterad åtgärd man tror är viktigast för att fler ska orka ett längre arbetsliv, svarade 65 procent ”möjligheten att gå ner i arbetstid de sista åren av yrkeslivet".