Dagsljus på jobbet viktigt för hälsan

Minskad tid utomhus i kombination med jobb inomhus ökar ohälsan i arbetslivet. Det framgår av Arbetsmiljöverkets forskningssammanställning.

– Vi har ett stort och växande hälsoproblem i samhället. Stress och psykisk ohälsa ligger på en oroväckande hög nivå. Ökad inomhusvistelse och brist på dagsljus är definitivt ett av de viktigaste orsakssambanden, även om det behövs mer forskningsbelägg för orsakssambandet mellan ljuspåverkan och utveckling av mental ohälsa, speciellt depressiva besvär inklusive årstidsbunden depression.

Det säger forskaren Arne Lowden vid Stressforskningsinstitutet på Stockholms universitet. På uppdrag av Arbetsmiljöverket har han sammanställt tillgänglig forskning om hur mycket dagsljus som krävs på en arbetsplats för att personalen ska må bra.

Han tvingades dock lämna frågan om exakt mängd ljus vi behöver obesvarad.

– Så långt har inte forskningen kommit. I dag vet vi bara att belysningen har betydelse för hälsan, men inte hur mycket ljus som behövs och hur elektriskt ljus påverkar hälsan långsiktigt – något vi inte vet så mycket om än.

Arbetsmiljöverket jobbar i detta nu med att uppdatera arbetsmiljöregler för dagsljus. Handläggaren Gunnar Åhlander ser sammanställningen som ett värdefullt underlag för arbetsgivare, arkitekter och projektörer.

– Man ska planera utformningen och användandet av arbetsplatser så att medarbetare får bra dagsljusförhållanden. Men man ska också ta del av ny teknik för att kompensera bristen på dagsljus vid de mörka årstiderna, säger han.

Den kraftiga ökningen av psykisk ohälsa i samhället skulle kunna bromsas resonerar Arbetsmiljöverket. Myndigheten noterar att drygt hälften av männen och nästan sju av tio kvinnor tillbringar max en timme utomhus under en genomsnittslig arbetsdag.

– Ökad inomhusvistelse och brist på dagsljus är definitivt ett av de viktigaste orsakssambanden, även om det behövs mer forskningsbelägg för orsakssambandet mellan ljuspåverkan och utveckling av mental ohälsa, speciellt depressiva besvär inklusive årstidsbunden depression, säger Arne Lowden.