Cederquist fick Justitiapriset

Årets mest jämställda affärsjuridiska byrå är Cederquist i Stockholm. Samtidigt utsågs Agnes Hammarstrand på advokatbyrån Delphi, Göteborg, till Årets Justitia. Utmärkelserna delas ut av ideella föreningen Justitiapriset.

Från vänster: Talman Andreas Norlén, vd Tone Myhre-Jensen, kommunikationschef Gabriella Westerberg och styrelseordförande Carl-Johan Deuschl. 


På tisdagskvällen tillkännagavs vinnaren av Justitiapriset 2019. Priset delades ut av riksdagens talman Andreas Norlén.

När Jusektidningen Karriär når Cederquists managing partner Tone Myhre-Jensen på telefon berättar hon att kontoret just firat med tårta.

– Vi är stolta och glada. Vårt jämställdhetsarbete pågår varje dag, annars skulle det bara vara en papperstiger. Juryn har i motiveringen fångat fint hur vi jobbar. Våra värderingar är inte bara glättiga ord på hemsidan utan handlar i högsta grad om hur vi är mot varandra, våra kunder och hur vi agerar i rådgivningen.

Hon ser på ojämställdhet som de små sakerna som sker i vardagen, jargong och ett ofta omedvetet förhållningssätt. Att samma medarbetare tillfrågas, och att samma personer inkluderas i grupper.

Sedan Tone Myhre-Jensen började sin anställning på Cederquist har mycket hänt. Inledningsvis var hon ensam kvinnlig biträdande jurist. I dag är fördelningen 50/50 mellan könen, detsamma gäller styrelsen. Ledningsgruppen utgörs av tre kvinnor och två män. I verksamheten är majoriteten av gruppchefer kvinnor.

Vilka affärsmässiga fördelar ser du med ett aktivt jämställdhetsarbete?

– Om vi ser till den ekonomiska utvecklingen av firman de senaste fyra åren har vår tillväxtökning varit över 50 procent och jag vill tro att det inte bara handlar om en god konjunktur utan också är en följd av att vi arbetat hårt med värderingar, kultur och inkludering. Det senare är något vi märker blir viktigare och viktigare för våra kunder. Jag tror att frågan om jämställdhet är den i särklass viktigaste för den kommande generationen.

I motiveringen till Justitiapriset framhålls Cederquists föräldraersättningspolicy. Med hjälp av den stimuleras delad föräldraledighet.

– När jag tillträdde som vd för fyra år sedan kände jag att någonting måste göras. Vi kom fram till att problemet ur både ett företagsekonomiskt perspekiv och ett jämställdhetsperspektiv var att tjejerna gick föräldralediga i 1–1,5 år i en konsultbransch. Det säger sig självt att det är svårt att behålla kundrelationen då.

Samtidigt var det mer eller mindre standard att nyblivna pappor tog föräldraledigt 4–8 veckor. Flera manliga medarbetare uttryckte att de inte kände stöd att vara borta längre, utan förväntades komma tillbaka efter en kortare period.

Tillsammans skissade teamet fram en modell där ekonomiska styrmedel bidrar till beteende- och attitydförändringar. Den anställde som tar ut sin föräldraledighet i minst sex, och maximalt nio, månader kompenseras extra utöver föräldraersättningen. Upplägget har fallit väl ut och betydligt fler män än tar ut minst ett halvår föräldraledighet och kvinnorna kommer tillbaka tidigare.

– Under en period har vi faktiskt haft fler föräldralediga män än kvinnor. Kvinnorna är dessutom glada, det är många som vill komma tillbaka till jobbet tidigare än efter 1–1,5 år. I går träffade jag en kollega som berättade hur glad han var för att vår policy lyftes när vi fick priset.