Branscherna med flest – och minst – konflikter

Stämningen på en arbetsplats kan skilja sig rejält beroende på bransch. 16 procent av de anställda i detaljhandeln upplever konflikter på jobbet, medan motsvarande siffror för media/kommunikation och IT-branschen är 10 respektive 11 procent.

– Konflikter är en starkt bidragande orsak till sjukskrivningar. I en studie som vi har gjort ser vi att man har 2,5 gånger högre sjukfrånvaro i grupper med mycket konflikter, säger Sofie Johansson (bilden) enligt SvD Näringsliv.

Hon är chefsanalytiker på konsultföretaget Brilliant som tittat närmare på hur anställda inom elva olika branscher upplever konflikter.

SvD Näringsliv skriver att undersökningen visar att 10 procent av medarbetarna inom media och kommunikation är med om konflikter på jobbet. 23 procent tycker att chefen är svag eller väldigt svag, medan 21 procent anser att chefen är utmärkt.

Bland anställda inom IT, teknik och innovation svarar 11 procent att man upplever konflikter på arbetet. 31 procent svarar att chefen är ”utmärkt”. 14 procent anser att ledaren är svag eller väldigt svag, och 10 procent av de anställda är uttråkade på sitt arbete.

30 procent av de som jobbar inom försäkring och finansiella tjänster anser att chefen är utmärkt. Samtidigt tycker 17 procent att chefen är svag eller väldigt svag. 12 procent av de anställda upplever konflikter som påverkar arbetet negativt.

Inom fastighetsförvaltning och konsultverksamhet upplevs minst konflikter på jobbet. ”Bara” omkring 6 procent svarar att det förekommer konflikter som påverkar negativt.

– Det finns ett starkt samband mellan gruppstorlek och konflikter. Och inom fastighetsförvaltning har man små arbetsgrupper, säger Sofie Johansson.

Anställda inom detaljhandeln och i grossistverksamheter däremot upplever flest konflikter på arbetsplatsen. Andelen är 16 procent.