"Viktigt för oss att möta de yngre"

Ökad takt i jämställdhets- och mångfaldsfrågan. Bättre arbetsmiljö och förnyelse. Det blir några av Mia Edwall Insulanders fokusområden när hon tillträder som generalsekreterare i Advokatsamfundet. "Branschen är konservativ på så många olika sätt", säger hon till Jusektidningen Karriär.

1 september tar Mia Edwall Insulander över som Advokatsamfundets generalsekreterare efter Anne Ramberg. Edwall Insulander framträdde häromveckan på Juseks seminarium om juristbranschens framtid.

– Vi måste förhålla oss till digitaliseringen i branschen och våra arbetsvillkor. I jämställdhetsfrågan har det gått för långsamt, men även i mångfaldsfrågan. Det behöver inte bara handla om män och kvinnor, säger hon och konstaterar att en väldigt liten andel i advokatbranschen har en annan bakgrund än den svenska.

– Advokatvärlden är en konservativ bransch och det slår igenom på så många olika sätt, exempelvis i delägarmodellen och manligt/kvinnligt. Advokatsamfundet behöver tänka utifrån och in och inte bara inifrån och ut. Att fundera på vad som händer i samhället i övrigt och vad vi kan lära av det.

"Advokatvärlden är en konservativ bransch och det slår igenom på så många olika sätt, exempelvis i delägarmodellen och manligt/kvinnligt"

Dagens unga jurister går ut på arbetsmarknaden med nya krav och förväntningar.

– Vi kan inte utgå ifrån att de yngre juristerna som anställs vill jobba i jättemånga år för att bli delägare efter x antal år och jobba ihjäl sig. Det är viktigt för oss att möta de yngre så att vi kan behålla de duktiga juristerna på advokatbyråerna och hitta former för det.

Samtidigt poängterar Edwall Insulander att Advokatsamfundet inte är en fackförening. Uppgiften är dels att stötta advokater, och dels att säkerställa att advokater behåller en etisk och hög professionalism.

– Det är fortfarande arbetsgivarna som bestämmer hur de vill förhålla sig till det här. Advokatsamfundet styr inte hur byråerna utformar sina arbetsplatser, men vi måste hjälpa till. Det är självklart att det ska vara jämställda arbetsplatser och god arbetsmiljö. Där bör vi advokater ligga i framkant. Självklart får det inte förekomma diskriminering och trakasserier.

Läs också:
Hon tar över efter Anne Ramberg
"Digitalisering skapar mervärde"
Experten: Mängden e-post ger fler utbrända