TRR: 26 procent fler uppsagda

Arbetsmarknaden för tjänstemän hårdnar. Första kvartalet i år sökte 3 398 tjänstemän stöd från TRR, en ökning med 704 personer.

TRR Trygghetsrådets nya statistik bekräftar att arbetsmarknaden för tjänstemän viker. Den största ökningen ses i Västra Götaland, som under lång tid haft landets bästa arbetsmarknad, som redovisar 42 procent fler uppsagda. Motsvarande siffror för Skåne respektive Stockholm är 38 respektive 29 procent.

Trygghetsrådets prognos om att 12 000 tjänstemän beräknas söka stöd i år kommer att skrivas upp, förklarar vd Lennart Hedström.

– Det här bekräftar det trendbrott som vi såg redan i slutet av förra året. Nu har det vänt och allt fler blir uppsagda. Vi ser också att förändringen är störst i storstadslänen, medan landet i övrigt ännu inte påverkats lika mycket.

Tiden det tar innan uppsagda tjänstemän som sökt stöd hos TRR hittar en ny anställning skiljer sig. Genomsnittstiden för samtliga uppgår till åtta månader. Bland åldersgrupperna skiljer det sig dock rejält.

20–29-åringarna har ett nytt jobb efter 4 månader, 30–39-åringarna efter 5 månader, 40–49-åringarna efter 7 månader, 50-59-åringarna efter 8 månader, och 60+ behöver 12 månader.

Fördelat på branscher som rekryterar flest januari–mars toppar stat, kommun och landsting med 18 procent, följt av service & tjänster (14 procent) och handel & tjänster (14 procent).