Träning ger bättre minne

Personer med medelgod eller hög kondition har bättre långtidsminne än otränade. Det visar en studie från Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH.

362 friska kontorsarbetare fick genomgå nio olika kognitionstester parallellt med konditionstest på cykel. Resultatet, justerat för ålder, kön och utbildning, visade att de otränade presterade sämre än sina kollegor med god kondition gällande impulskontroll och långtidsminne. Däremot hade konditionen ingen betydelse för korttidsminne eller arbetsminne.

Vad som också framkom var att en extremt vältränad person inte når bättre resultat i impulskontroll och långtidsminne än en person med god kondition.

– Detta är en av de första studierna som kunnat visa på att konditionen är positivt relaterad till tankemässiga förmågor endast upp till en viss brytpunkt, säger Maria Ekblom, docent och forskningsledare vid GIH till forskning.se.

Rent konkret visade resultaten att bättre prestation kan kopplas till konditionstal upp till 43–44 mL/kg/min, vilket motsvarar hög kondition.

– Det är en mycket hög andel av befolkningen som ligger under dessa nivåer och en stärkt kondition i dessa grupper skulle sannolikt öka motståndskraften mot ett flertal livsstilssjukdomar, säger Maria Ekblom.

Studien ingår i ett flerårigt projekt där GIH tittar närmare på hur stillasittande och fysisk aktivitet påverkar psykiska hälsa och tankemässig förmåga.