Studie: Så blir du mer produktiv

Att delegera arbetsuppgifter, komma förberedd och skapa vardagsrutiner är några framgångsfaktorer för att hinna med mer på jobbet. Men det finns fler, skriver Harvard Business Review.

Forskningsinstitutet MIT, Massachusetts Institute of Technology, har i en global studie om produktivitet låtit närmare 20000 personer göra självskattningar.

I undersökningen framkommer en rad intressanta insikter om dagens arbetsliv. Exempelvis kunde MIT inte identifiera några geografiska skillnader gällande hög produktivitet, och inte heller några skillnader mellan kvinnor och män.

Med referens till studien har Harvard Business Review kokat ner tips och förhållningssätt som leder till hög produktivitet på jobbet:

1) Kom förberedd till möten och skicka ut agendor till alla berörda.

2) Delegera arbetsuppgifter. Avrunda möten med att förklara vad som är nästa steg – och vem som ansvarar för vad.

3)
Skaffa dig först en överblick innan du tar dig an ett stort projekt. Dela sedan upp projektet i mindre delar och belöna dig själv när varje moment är avklarat.

4)
Lämna en lucka i kalendern för oförutsedda/akuta måsten.

5)
Kolla mejl och meddelanden max en gång i timmen. Besvara (enbart) viktiga meddelanden direkt.

6)
Inrätta vardagsrutiner för att inte tappa fokus.