Ny arbetsmarknadsbyrå i EU trots svenskt motstånd

ELA ska säkra att den fria rörligheten på EU:s arbetsmarknad sker på rättvisa villkor.

ELA ska informera om rättigheter och skyldigheter och underlätta samarbetet mellan EU:s medlemsländer i frågor om utstationering och sociala villkor vid arbete i andra länder. Arbetsbyrån ska också hjälpa till med inspektioner vid misstänkt fusk och avgöra eventuella tvister.

– Med 17 miljoner européer som bor eller jobbar i andra EU-länder är det hög tid för Europeiska arbetsbyrån att stödja våra rörliga medborgare, underlätta medlemsstaternas arbete och garantera rättvisa och förtroende för vår inre marknad, kommenterar arbetsmarknadskommissionär Marianne Thyssen beslutet enligt TT.

I EU-nämnden röstade Alliansen och SD i vintras ner S-MP-regeringen och Sverige har därefter varit ett av få länder i EU som motsatt sig inrättandet av ELA. Även Svenskt Näringsliv har varit skeptiskt medan LO och TCO förhållit sig mer positiva.

Byrån ska ha en årlig budget på 50 miljoner euro och beräknas sysselsätta 140 personer. Det är ännu oklart var myndigheten ska ligga.

Antalet utstationerade, alltså arbetstagare som vanligen jobbar i ett visst land men som skickats till ett annat land av sin arbetsgivare för att arbeta där under en begränsad tid, har det senaste decenniet vuxit kraftigt.

Arbetsmiljöverket rapporterade tidigare i år att det under 2018 registrerats totalt 106799 utstationerade arbetstagare i Sverige. Det är en ökning med nästan 50 procent från året innan.