Mer jämställt i statliga myndigheter

Ett aktivt arbete med att jämna ut könsskillnaderna i statliga verk har gett resultat. Det framgår av en ny rapport från Jämställdhetsmyndigheten.

Ett aktivt arbete med att jämna ut könsskillnaderna i statliga verk har gett resultat. Det framgår av en ny rapport från Jämställdhetsmyndigheten.

lena_ag_2100x900.jpg
Foto: Ester Sorri

– Myndigheterna visar konkreta resultat. Det påverkar jämställdheten positivt och förbättrar myndigheternas egna verksamheter, säger Lena Ag, generaldirektör på Jämställdhetsmyndigheten.

Totalt 58 myndigheter omfattades av utvecklingsprogrammet Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM, åren 2013–2018. Det innebär att man har ett jämställdhetsperspektiv i beslutsfattandet och i samtliga delar av verksamheten.

I kartläggningarna identifierades ojämställdhet i många myndigheter. Men sedan arbetet inleddes uppges flera ha nått resultat som har eller kommer att få positiva effekter.

Rekryteringsmyndigheten kan exempelvis redovisa hur andelen kvinnor ökat bland de nominerade till grundutbildning inom marinen och flygvapnet. Andelen inskrivna kvinnor som ska göra sin värnplikt i flygvapnet 2019/2020 är i majoritet: 54 procent.

Samtliga myndigheter i JiM-programmet har fått ett fortsatt återrapporteringskrav om jämställdhetsintegrering i regleringsbreven för 2019.

Från inrättandet i januari 2018 har Jämställdhetsmyndigheten i Angered, Göteborg, till uppgift att stödja statliga myndigheter i deras arbete med jämställdhetsintegrering.

Myndighetens verksamhet hängde på en skör tråd efter ett riksdagsbeslut i december. Det upphävdes dock när den så kallade Januariöverenskommelsen mellan regeringen, Centern och Folkpartiet trädde i kraft i år.