Målet: Få 66 miljoner att lobba för klimatomställning

Bankanställde Anders Langworth vill att hela finanssektorn ställer om till hållbarhetstänk i kunderbjudandet. Med sitt privata initiativ Bankers for Climate vill han sätta press – inifrån. ”Den rösten har saknats”, säger han.

FOTO: Magnus Glans

Anders Langworth jobbar på Nordeas hållbarhetsavdelning i Stockholm och har länge funderat på hur man ska göra för att klimatfrågan ska prioriteras högre i bankvärlden. Han upplever ett stort intresse bland kollegor men att kunskapen generellt är låg.

– Vi vet att det finns klimatvänliga fonder – men sen då? Jag vill att fler ska kunna göra någonting. Först måste vi själva förstå, sedan kan vi bli förstådda. Det är bankernas uppgift att berätta om vilka erbjudanden vi har och varför de är bra.

Under en konferens kläckte han idén till Bankers for Climate och en god vän byggde plattformen. På sajten finns ett upprop att skriva under. Syftet är att få finansanställda att hoppa på tåget och i nästa steg börja påverka internt för ett hållbarhetstänk i sina organisationer.

I mitten av mars hade den ideella rörelsen samlat drygt 300 underskrifter. Första målet är 30 000 signaturer.

– Sedan vill jag få med både företag och lokala bank- och fondföreningar så att det här drivs som en global branschfråga.

Röster utifrån saknas inte, konstaterar Anders Langworth och nämner Parisavtalet som exempel. Det han efterlyser är röster från insidan.

Ingen aktivist

Hans initiativ har mött positiv respons från bank- och finansanställda, främst från Norden men även kollegor i exempelvis Singapore, Japan, Mexiko, USA, Australien och Nigeria har hört av sig. Uppropet cirkulerar på Facebook och Linkedin med uppmaningar om att ansluta sig.

Om Bankers for Climate slår igenom på bred front har budskapet enorm potential att växa. 66,4 miljoner människor arbetar inom den globala finanssektorn.

– En del får för sig att jag är en miljöaktivist men det är jag inte. Det här handlar om en supermöjlighet där alla kan vinna. Vi kan få ner koldioxidutsläppen, skapa en bättre värld och samtidigt investera i framtiden. Det kommer att vara jobbigt att ställa om och det är alltid svårare att hitta de nya affärsmodellerna – men de som gör det bra är alltid vinnare på lång sikt.

Hur kan bankerna arbeta för att bidra till ditt mål?
– Jag menar att branschen ska ta vara på alla möjligheter – att kunder faktiskt tycker att det här är intressant men kanske inte har kunskapen. Ta fram produkter som gör bra saker oavsett om det är på låne, fond-, eller investeringssidan. Om vi tar fram rätt produkter och pratar med kunder så kommer de att välja dessa. Det är jag helt säker på.

Hur kan jag som enskild medarbetare påverka min arbetsgivare?
– Du kan göra din röst hörd genom exempelvis ett sådant här initiativ. Om du jobbar i en enhet som ägnar sig åt affärs-, produkt-, eller processutveckling kan du ifrågasätta det befintliga erbjudandet eller föreslå nya lösningar. Lyft frågan. Ofta börjar det där.

– Har du en roll där du möter kunder för du deras synpunkter vidare inåt. På storbankerna är det vanligtvis de som träffar kunderna och de som sitter med utvecklingsfrågor som kan göra den direkta skillnaden.