Lagförslag om skärpt säkerhet i domstolar

Större möjlighet för brottsoffer och vittnen att delta via videolänk, och att fler åhörare ska omfattas av säkerhetskontroller. Det är delar av innehållet i regeringens proposition med syfte att stärka ordningen i landets domstolar.

I dag lämnade regeringen sin proposition med flera lagändringar som syftar till att göra domstolarna tryggare och säkrare för alla som vistas där. Regeringen föreslår bland annat att brottsoffer eller vittnen som riskerar utsättas för påtryckningar ges ökad möjlighet att delta i förhandlingen genom videokonferens.

Av ordnings- eller säkerhetsskäl ska åhörare kunna hänvisas till en sidosal. Vidare får rättens ordförande mandat att avvisa störande åhörare från domstolsbyggnaden. Fler personer än tidigare ska dessutom omfattas av domstolarnas säkerhetskontroller.

Regeringen vill också att förbudet mot att fotografera inne i rättssalar utvidgas. Det ska bli straffbart att ta bilder in genom öppna dörrar och fönster. Brott mot fotograferingsförbudet ger böter eller fängelse i upp till 6 månader.

För att motverka fotografering och ljudinspelning av rättens enskilda överläggningar blir huvudregeln att all elektronisk utrustning måste vara avstängd och undanstoppad.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli i år.