Jusek: För lite pengar till rättsväsendet

Regeringens politik för rättsväsendet innehåller nödvändiga satsningar. Men samtliga myndigheter måste tillföras pengar, inte enbart de med akut resursbrist, skriver Jusek i en kommentar till vårändringsbudgeten.

FOTO: Olof Holdar/Shutterstock
Foto: Olof Holdar/Shutterstock


Under onsdagsmorgonen presenterade regeringen sin vårändringsbudget. Av den framgår att man bland annat skjuter till 665 miljoner kronor till rättshjälp (där bland annat offentligt utsedda försvarare ingår), samt 335 miljoner kronor till Kriminalvården.

Samtidigt minskas anslagen till Polismyndigheten med 232 miljoner kronor. Det motiveras med att Polismyndigheten ska renodla sin verksamhet och att ansvaret för transporter delvis överförs till Kriminalvården.

– De satsningar som nu genomförs på Kriminalvården och rättsliga biträden är helt nödvändiga. Men om inte övriga myndigheter får tillräckliga resurser för att hantera det ökande antalet ärenden och en mer komplex brottslighet kommer de politiska ambitionerna att bli ett luftslott, säger Juseks ordförande Sofia Larsen.

Enligt en prognos från Brå spås åklagarnas arbetsbörda stiga de närmaste fyra åren. Antalet domar som vinner laga kraft väntas öka med 15 procent, medan antalet brottsmisstankar med åtalsbeslut tros stiga med 12 procent. Det här oroar Jusek som framhåller att det på flera myndigheter redan i dag råder brist på åklagare och domare.

– Det krävs långsiktiga investeringar i alla delar av rättsväsendet, annars kommer inte brottskämpningen att bli effektivare. Stödet i riksdagen för att förstärka hela rättskedjan måste nu omsättas i handling, säger Sofia Larsen.