Fråga experten: Uppsägningar på väg – vad kan jag göra?

Jag har hört rykten om att det ska bli uppsägningar på mitt jobb. Det gör mig orolig för min egen situation eftersom jag är relativt nyanställd. Än har ledningen inte gått ut med någon information men det känns jobbigt att gå och vänta. Finns det någonting jag kan göra redan nu?

Svar: Att känna oro är inte ovanligt när det finns risk för uppsägningar på arbetsplatsen. Ovissheten är många gånger jobbigare än att faktiskt veta vad som kommer att ske. Jag råder dig i nuläget att försöka jobba på som vanligt i väntan på ytterligare besked från arbetsgivaren. Även om det blir aktuellt med uppsägningar är det inte säkert att du kommer att beröras av dem. Det kan visa sig att arbetsgivaren endast omorganiserar delar av verksamheten och att det inte påverkar dina arbetsuppgifter.

Du kan så klart alltid höra dig för med arbetsgivaren om vilken information som finns i nuläget. Är arbetsgivaren bunden av ett kollektivavtal och ni dessutom har en lokal fackförening föreslår jag att du i första hand söker kontakt med den. Arbetsgivaren är skyldig att löpande hålla medarbetarnas fackliga företrädare informerade om planerade förändringar av verksamheten. Dessutom ska arbetsgivaren förhandla med dem innan några beslut om viktiga förändringar kan fattas. Finns ingen förening på arbetsplatsen ska förhandling ske med den centrala fackliga organisationen.

Skulle dina arbetsuppgifter trots allt visa sig omfattas av arbetsgivarens verksamhetsförändringar och denne inte kan omplacera dig gäller i regel ”sist in, först ut”, enligt turordningsreglerna i LAS. Turordningen sker inom bestämda grupper, så kallade turordningskretsar, och tar då hänsyn till den totala anställningstiden hos arbetsgivaren.

Är du relativt nyanställd är risken större att du kan bli uppsagd. Mitt råd här är att försöka dra vinning av att du i ett tidigt läge känner till att övertalighet kan komma att uppstå i personalstyrkan. Ta dig tid att smälta vad du vet i nuläget och fundera igenom din egen situation. Kanske kan du börja förbereda dig mentalt inför tanken på att söka ett nytt arbete? Sondera terrängen på arbetsmarknaden och fundera över vad som är ett tänkbart nästa steg för din karriär. Blir du uppsagd vid ett senare tillfälle är det till fördel att ha förberett sig någorlunda.

Kontakta vår medlemsrådgivning så hjälper vi dig med vad du bör tänka på i den här situationen.