Fler myndigheter kan flytta

Flera tunga svenska myndigheter kan komma att delvis lämna Stockholms län. Statskontoret ska kartlägga bland andra Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens planer på utlokalisering, rapporterar TT.

– Staten ska finnas i hela landet. Det kommer att krävas mer av myndigheterna och nu börjar vi med arbetet. Vi vill att myndigheterna ska växa utanför Stockholm och vi vill att det ska finnas en strategi för hur man i samband med personalförsörjningen ser till att växa på andra orter än i Stockholm, säger civilminister Ardalan Shekarabi (S) till TT.

När Statskontoret presenterat sin kartläggning tar regeringen ställning till underlaget.

– Planen nu är att vi ser vad myndigheterna gör själva och hur strategin för utlokalisering av verksamhet ser ut. Sedan – efter den 15 augusti när Statskontoret återkommit med en redovisning av uppdraget – kommer regeringen att ta ställning till om det behövs ytterligare regeringsbeslut eller om det sker i myndigheterna, säger han.

Civilministern förklarar omlokaliseringspolitiken med att staten ska få del av kompetensen som finns i hela landet. Vidare vill regeringen ta ansvar för sammanhållningen ”och därmed skapa förutsättningar för att vi ska ha ett högt förtroende för svenska staten i hela landet”.

– Vi vill inte se den typ av regionala klyftor som vi har sett i många länder där förtroendet för de offentliga institutionerna skiljer sig åt beroende på var man bor. Man ser sådana tendenser i Sverige, säger han.