Experten: Mängden e-post ger fler utbrända

Den växande mejlskörden leder till mer utbrändhet och nedsatt prestationsförmåga. Det menar arbetspsykologen Jens Näsström. "Skapa rutiner för ledighet", säger han med adress till arbetsgivarna.

Jens Näsström leder det internationella nätverket Lawyer Performance Project. Tillsammans med Advokatsamfundet har han gjort två undersökningar som omfattar 2300 advokaters arbetsmiljö, den ena 2005 och den andra 2017. Han presenterade en jämförelse av studierna under Juseks seminarium om advokatbranschens utmaningar.

Resultaten visar att e-postens utbredning visar på små ökningar av sömnproblem och överengagemang, men framför allt har den medfört lägre effektivitet, mer utbrändhet och att man blir sämre på att organisera sitt eget och andras arbete.

− Organisationer behöver bättre riktlinjer om hur medarbetare ska nå varandra. Ibland bör man vara tillgänglig på sms och telefon, inte via mejl. Skickar alla akuta mejl måste alla kolla mejlen hela tiden. Ge medarbetarna insikter i om när det är lämpligt att jobba, säger Jens Näsström.

Unga efterfrågar självbestämmande

Han har också tittat närmare på vad som driver den yngre generationens jurister.

− När jobbet blir tufft är det den inre motivationen som hjälper en jurist att hålla i gång. Det är viktigast att trivas med det man gör. Annars kommer det att bli en ganska lång och plågsam karriär.

Enligt Jens Näsström efterfrågar dagens unga arbetssökande efterfrågar i första hand balans mellan jobb och fritid, jämställdhet, psykologisk trygghet och autonomi.

− Det är faktorer som man nyligen funnit är de absolut starkaste när det kommer till välbefinnande och arbetstrivsel. De yngre efterlyser också ett progressivt och coachande ledarskap. Mer feedback.

Jens Näsström har jämfört konstaterade framgångsfaktorer för jurister med vad som faktiskt lärs ut på juristlinjen.

− De flesta är så kallade soft skills men utgör bara cirka en fjärdedel av undervisningen. Det här ligger till grund för stressguppet vi ser i början av karriären hos unga. Den juridiska kompetensen är alltså inte tillräcklig för att bli en framgångsrik jurist. Nya typer av färdigheter krävs i ett nytt, och i takt med digitaliseringen komplexare, arbetsliv.

Påverkar rekryteringen

Graden av jämställdhet spelar också en betydande roll för klimatet på jobbet. I spåren av #medvilkenrätt bad han affärsjurister svara på frågor om sin upplevda situation. Kartläggningen visar att effekten av sexuella trakasserier och bristande jämställdhet på en arbetsplats leder till sämre förutsättningar att rekrytera och att behålla duktiga medarbetare.

− Det handlar inte bara om etik och moral utan det finns också ett starkt business case (att motverka det här, red:s anm). Vad vi också kan lära av forskningen är att antalet kvinnliga delägare inte predicerar hur man behandlar varandra. Man kan vara 50/50 kvinnor och män men ändå ha en ojämställd organisation.

Kvinnor lämnar juridiska byråer i högre grad än män. Av svaren framkommer flera skäl: könsdiskriminering, oflexibla arbetstider, formella system för befordran, och ojämn fördelning av prestigeuppdrag mellan män och kvinnor.

I en tidigare studie från Jusek om hur medarbetare på advokatbyråer ser på karriär och familj svarade drygt 30 procent av kvinnorna att det inte finns en positiv inställning till föräldraledighet på arbetsplatsen. Beträffande arbetsuppgifter känner sig också betydligt fler kvinnor (37 procent) än män (10 procent) missgynnade på grund av föräldraledighet.

Läs också: "Digitaliseringen skapar mervärde"