Så ökar du engagemanget på jobbet

Foto: Sören Vilks

Om människor ska intressera sig för jobbet måste chefen intressera sig för människor. Empati är nyckeln till framgång, menar ledarskapsprofilen Tommy Lundberg.

Enligt studier når företag och organisationer med chefer som ser, förstår, och känner in sina medarbetare bäst resultat. I sin bok ”Empatieffekten” lär Tommy Lundberg ut hur du som ledare kan utveckla din empatiska förmåga.

– Siffror visar att mänsklighet gör gott för affärerna, säger han.

Flera studier, däribland den världsomfattande och årliga The Global Empathy Index, visar ett samband mellan chefers empatiska förmåga och ekonomiska resultat.

– När vi bestämde bokens titel reagerade några med att ”empati låter väldigt mjukt, att man som chef ska vara snäll och mysig”. Men det är inte min bild alls. Global Empathy Index definition av empati handlar om hur man kan påverka människor i och utanför företaget.

Bolagen på topplistan omfattar bland andra Facebook och Google. Men även företag som exempelvis Unilever och Johnson & Johnson.

– Det här är bolag som lyckats med att engagera både sina medarbetare, kunder och omvärld. World Economic Forum har benämnt vår tid som den fjärde industriella revolutionen. Med den nya teknikens hjälp kan vi lyfta fram människan som det viktigaste kapitalet och konkurrenskraften. Och det är nog på tiden!

Enorm potential

Av världens största medarbetarundersökning State of the Global Workplace report, med svarande från fler än 140 länder, framgår att bara 13 procent av de anställda är engagerade i sitt arbete. I Sverige är siffran 14 procent, berättar Tommy Lundberg. Potentialen för ökad hängivenhet är med andra ord enorm.

– Av 100 personer på en svensk arbetsplats är det 14 stycken som ska dra lasset och tycker att ”det här ska bli jäkligt kul”. 75 medarbetare är mer eller mindre likgiltiga och går till jobbet för att få sin lön och höjer inte rösten eller ifrågasätter. Man kanske har idéer och skulle kunna engagera sig men tycker att det inte är värt det eller ser ingen chans till förändring.

Men finns det stort utrymme för empati i hårt styrda organisationer?
– Hur mycket som helst. Att bli sedd, bekräftad och lyssnad på utgör grundläggande mänskliga behov och är för mig nyckeln i allt detta. Man måste skapa trygga arbetsmiljöer där folk vågar säga det de tycker, tänker, kan, och även inte kan. Ingen ska behöva känna en risk för avsked eller att bli utdömd.

Vad händer när ledarskap bedrivs med empati?
– Det som definitivt sker är att rädslan i organisationen minskar. Rädslan för att göra fel, att inte räcka till, eller att hinna med. När rädslan minskar ökar den psykologiska tryggheten. Då är du som ledare på rätt väg.

Har alla chefer anlag för att jobba empatiskt?
– I bokens inledning konstaterar jag att det är bevisat att du kan träna upp din empatiska förmåga. Så om du inser och tror på att professionell empati kommer att skapa ekonomiska resultat kan du lära dig att bli bättre på det.

– Som chef och ledare kan man också ställa sig frågan ”är jag instruerande eller inspirerande?” Vi lever i en värld där medarbetarna har den högsta utbildningsnivån någonsin. Människor vill inte gärna bli tillsagda vad de ska göra eller hur de ska göra. De vill ha frågan ”hur löser vi det här”?