"Digitalisering skapar mervärde"

Det finns ett visst motstånd mot – och ointresse för – teknik inom advokatbranschen. Det menar Charlotta Kronblad, jurist vid Chalmers som undervisar blivande ingenjörer i juridik. Samtidigt forskar hon om branschens digitalisering.

– Det är viktigt att skapa en affärsmodell för implementering av ny teknik. Digitalisering skapar mervärde. Från information och kommunikation till automatisering och intelligens. Gör vi på rätt sätt blir det billigare, effektivare och med högre kvalitet, säger hon.

Tidigare i veckan framträdde Charlotta Kronblad på Juseks seminarium om advokatbranschens utmaningar och framtida möjligheter. Där talade hon om just digitaliseringens påverkan – inte minst med utvecklingen inom bland annat maskininlärning och artificiell intelligens.

– AI klarar uppgifter som vanligtvis kräver språkförståelse, problemlösning och beslut sfattande, konstaterar hon.

Ett av hennes exempel är AI-plattformen Lawgeex som har visat sig prestera bättre än en jurist gällande fallgropar i ett kontrakt. Charlotta Kronblads slutsats är att branschen ska se AI som ett beslutsstöd vars analytiska förmåga är bättre än människans.

Hon lyfter också en amerikansk studie gjord utifrån rättsfall i New York, som pekar på att artificiell intelligens är träffsäkrare på att besluta om häktning inför dom än sina mänskliga kollegor.

– Rätt personer häktas och oskyldiga slipper häktas vilket blir både rättssäkrare och billigare för samhället. Men det är viktigt att veta att AI går på det vi har programmerat in. Jurister måste finnas med i samtalet när algoritmerna skapas.

Företag letar nya kompetenser

Charlotta Kronblads prognos är att enklare arbeten kommer att ersättas både av artificiell intelligens och nya yrkesgrupper. Företagen har börjat titta efter nya kompetenser vid rekrytering så som IT-vana och ”early adopters” av ny teknologi.

– Morgondagens jurister måste arbeta på nya sätt, utnyttja befintliga digitala system effektivt, omfamna en ökad teknikanvändning och vilja influeras av andra branscher.

Men trots den omfattande digitala omställningen konstaterar Charlotta Kronblad att antalet nya juristjobb har ökat lika mycket, 18 procent, som tjänster inom IT under de senaste 5 åren.

Läs också: Mängden e-post ger fler utbrända