Därför stjäl mobilen ditt fokus

Ha aldrig din smartphone liggande på skrivbordet när du jobbar. Rådet kommer från hjärnforskaren Sissela Nutley som förklarar att den kognitiva förmågan påverkas negativt.

Att mobiltelefonerna distraherar är enligt Sissela Nutley helt naturligt. Människan drivs av känslor som bekräftelse och nyfikenhet.

– De här drivkrafterna är så mycket mer prioriterade än vårt långsiktiga tänkande och planerande. Det blir en konkurrenssituation som inte blir svår för mobilen att vinna, säger hon till Ny Teknik.

Sissela Nutley är aktuell med boken "Distraherad – Hjärnan, skärmen och krafterna bakom". Där lyfter hon bland annat hur arbetsminnet försämras av ständig kontakt med mobilen. Vi har ett begränsat arbetsminne och när ny information tränger sig på eller vi byter uppgift rensas det andra bort. Att återfå samma fokus kan i sämsta fall ta 25 minuter.

– Ju mer vi vet om hjärnan, desto bättre förstår vi hur dåligt det är för prestationen att bli störd.

Hon betonar också värdet av skärmpauser. Ny Teknik skriver att när människan vilar från stimulans aktiveras ett särskilt nätverk i hjärnan.

– Forskningen på området är ung, men detta nätverk tros ha kopplingar till våra förmågor att smälta upplevelser och integrera ny information med gammal, inre dialog, att föreställa oss vad som pågår hos andra, säger Sissela Nutley till tidningen.