Allt fler kvinnliga chefer i staten

44 procent av statens drygt 17000 chefer är kvinnor. Därmed har andelen kvinnliga chefer ökat med en procentenhet årligen i snart tio år.

Bland cheferna är männen i majoritet. Men ser man till andelen statliga medarbetare totalt är kvinnorna fler, 52 procent, enligt Arbetsgivarverket.

Lönestatistik visar att kvinnliga chefer tjänar mer i snitt än sina manliga kollegor. Förra året var medellönen för kvinnliga chefer 54600 kronor, och för manliga 53000 kronor. Löneskillnaderna mellan män och kvinnor har mer än halverats sedan år 2000 inom det statliga avtalsområdet.

Åsa Krook, chef för arbetsgivarutveckling på Arbetsgivarverket, förklarar att flera faktorer möjliggjort utvecklingen.

– Statlig sektor präglas lika mycket som övriga sektorer av trender och förhållanden i omvärlden. Att samhället i stort har fokus på jämställdhet, kvinnligt ledarskap och en strävan av mer jämställda styrelser till exempel, är sådant som självklart får påverkan på kvinnors vilja och intresse av att söka chefsjobb, säger hon.

"Att samhället i stort har fokus på jämställdhet, kvinnligt ledarskap och en strävan av mer jämställda styrelser till exempel, är sådant som självklart får påverkan på kvinnors vilja och intresse av att söka chefsjobb."

En annan bidragande orsak är det faktum att tre av fyra statstjänstemän är akademiker.

– Detta eftersom det finns en stor rekryteringsbas av välutbildade kvinnor med relevant kompetens från högskolor och universitet. Men kanske viktigast är att statliga myndigheter utifrån mångfalden av verksamheter i sin helhet erbjuder fantastiskt många intressanta och utvecklande chefsuppdrag.

Åsa Krook menar också att bra anställningsvillkor och möjligheterna till enskilda överenskommelser attraherar kvinnor.