3 x lifehacks för chefer

I kommande boken Helikopterfaktorn sammanställer psykologen Björn Hedensjö alla de psykologiska verktyg han önskar att han hade haft koll på under sina år som chef. Han kallar dem ”forskningsbaserade psykologiska lifehacks” för chefer, och här är tre av dem:

Hjärnans genvägar gör oss till sämre beslutsfattare. Chefer, precis som alla andra människor, är utrustade med massa mentala genvägar som gör oss benägna att fatta dåliga beslut – till och med när vi har rätt expertis på papperet. Lyssna på andra och var alltid beredd att ompröva beslut när data säger att du har fel.

Framtiden är osäker – deal with it. En högpresterande chef behöver nu mer än någonsin vara beredd att ge sig ut i det osäkra och att fatta beslut även när beslutsunderlaget är tunt. Runt 85 procent av det vi oroar oss för inträffar aldrig. Låt din utgångspunkt vara stegvisa förbättringar — om det blir fel, lär av det och fatta ett bättre beslut nästa gång.

Det mesta vi gör sker på autopilot. Mer än hälften av det du gör en vanlig dag sker automatiskt. Genom att träna på fokuserad uppmärksamhet kan du lättare hantera digitalålderns informationsöverskott och agera viljestyrt i stället för att styras av impulser.