Lista: 3 sätt att återhämta sig på jobbet

Gemensamma luncher, mikropauser och variation. Det är forskaren Lina Ejlertssons framgångsrecept för största möjliga energiboost i stressiga arbetsmiljöer.

Lina Ejlertsson är doktorand i samhälls- och allmänmedicin på Lunds universitet. Hennes avhandling handlar om återhämtning för personal på vårdcentraler och hon har undersökt möjligheten att gå hem från arbetet med mer energi.

Även om resultaten gäller vårdpersonal kan man rimligen anta att de är överförbara till andra yrkesgrupper, skriver forskning.se.

Utifrån sin studie fann Lina Ejlertsson tre nycklar till återhämtning; känsla av hanterbarhet, gemenskap och variation.

– Det handlar om att variera arbetsuppgifter som kräver mycket hjärna med mer monotona uppgifter. För mig är det till exempel att mata in enkätsiffror.

Den förstnämnda faktorn – som spelar en betydande roll för möjlighet till återhämtning – är att kunna hinna slutföra en uppgift innan man måste ta sig an nästa.

En lyssnande ledning och inflytande uppgavs också som positivt för välbefinnandet.

I nästa steg har Lina Ejlertsson och hennes forskarkollegor tillsammans med personal fört in olika typer av återhämtning på sex utvalda vårdcentraler.

– Det ska bli jättespännande att se hur interventionerna har påverkat medarbetarnas upplevelse av återhämtning och välmående, säger hon.