Trenderna som kan påverka arbetslivet

Flexibilitet och automatisering – men också mänskliga kvaliteter och hållbarhet. Det är några av de trender som Trygghetsrådet pekar på i sin rapport om framtidens arbetsliv.

I rapporten som presenterades i februari har man sammanställt studier, artiklar och annat forskningsmaterial, samt intervjuat experter om arbetsliv och arbetsmarknad.

Slutsatsen är sex stycken mer eller mindre tydliga framtidstrender som håller på, eller kommer, att förändra våra arbetsliv framöver.

1. Flexibilitet och rörlighet. Vårt arbete är allt mer sällan knutet till specifika platser, tider, titlar eller en viss bransch. Det i sin tur gör att vår syn på kompetens och karriär förändras. 

2. AI och automatisering. Oron över automatiseringen är knappast något nytt, den fanns redan under den tidiga industrialiseringen. Men teknikutvecklingen medför samtidigt att nya jobb skapas. 

3. Mänskliga kvaliteter. Efterfrågan på unikt mänskliga egenskaper kommer öka i takt med att automatisering och digitalisering tilltar. 

4. Hållbarhet. Det sker ett uppvaknande kring klimathotet vilket medför strängare regleringar och högre ambitioner kring hållbarhetsfrågor inom industrin. Det skapar både fler och nya former av jobb. 

5. Syfte och etik. Att verka för en positiv samhällsförändring blir allt viktigare för företagen. Det skapar behov av nya tjänster och nya jobb. 

6. Hälsa. Demografiska förändringar – en allt äldre befolkning – och utvecklingen av individualiserad hälsa kommer leda till förändringar och nya krav på arbetsmarknaden.