Vd:n som prioriterar mentorskapet

Under stora delar av sin karriär har Maria Rankka ­fungerat som mentor och rådgivare åt yngre personer, något hon menar blir allt vanligare.


I höstas lämnade
Maria Rankka posten som vd för Stockholms
handelskammare för att bli Sverige-vd på kommunikationsbyrån Brunswick.

Hon berättar att hon genom karriären återkommande fått råd och stöd av äldre personer.

– Det började ganska tidigt och har varit en viktig del av min egen utveckling. På liknande sätt har jag velat bidra och försökt att vara generös med tid, kontakter och råd till yngre personer som har hört av sig.

– Det har varit allt ifrån studenter som velat göra intervjuer i samband med uppsatsskrivande till personer som bett om råd och stöd i olika sammanhang. I en del fall har det handlat om relationer som pågått under flera år, i andra mer kortvariga. 

Maria Rankka berättar att hon som vd för Stockholms handelskammare bland annat inledde ett samarbete med Fryshusets gymnasium.

– En gång i månaden träffade jag några av skolans elever för att bland annat höra hur de resonerade i frågor som vi arbetade med, till exempel hur kollektivtrafiken kan göras mer attraktiv. De fungerade som en rådgivningsgrupp till mig. 

– Jag har därefter återkommande haft kontakt med flera av personerna i Fryshusgruppen och ibland försökt hjälpa dem på olika sätt. Jag har också försökt coacha vidare en del av de sommarpraktikanter som vi har haft genom åren.

Vad är svårigheten?

– Utmaningen har varit att lägga ner den tid som krävs. När jag till exempel var vd för Stockholms handelskammare var omgivningen ibland rätt så ifrågasättande till att jag lade ner tid på detta. Men jag fortsatte att prioritera dessa möten och insatser.  

Bör fler högre chefer vara mentorer?

– Jag tror att det har blivit vanligare och vanligare. Jag vet att många på den absolut högsta nivån är engagerade i olika typer av mentorprogram. Det jag skulle önska är att fler seniora personer på mellannivå var mer aktiva i sådana här sammanhang. De har massor av erfarenheter och kompetens som de kan dela med sig av. Mentorskap är en viktig del av både kompetensutveckling och kompetensöverföring. Dessutom är det givande, både professionellt och som människa.