Fler idéer som förändrar arbetslivet


Robot ska rekryta utan fördomar
Tengai Unbiased heter en av världens första fördomsfria rekryteringsrobotar. Målet är att den ska kunna bedöma jobb­sökanden objektivt, oavsett kön, ålder, bakgrund eller utseende. Initiativet är ett samarbete mellan rekryteringsbolaget TNG och Furhat Robotics, som tagit fram den ­sociala robo­ten Furhat.

AI förändrar kommunernas arbetsuppgifter
Fler kommuner är på väg att göra som Trelleborg och låta roboten Ernst avgöra vem som ska få försörjningsstöd. Via nätet får individen själv fylla i sin ansökan. Ernst, som egentligen är ett dataprogram, bearbetar sedan informationen tillsammans med uppgifter från till exempel Försäkringskassan. Idén bakom Trelleborgsmodellen är att kommunerna ska lägga mindre resurser på handläggning och i stället fokusera på att exempelvis få bidragsbehövande i arbete. Satsningen på att låta ett dataprogram svara för det som traditionellt har varit en tjänstemannauppgift har dock väckt kritik på flera håll.

Nytt svenskt ­center utforskar big data 
Handelshögskolan i Stockholm har startat ett nytt forskningscenter kring dataanalys och dess tillämpningsområden. Ett av målen är att centret ska fungera som en hub som driver framför allt utvecklingen av analys kring big data framåt.

HR-labb testar tekniska lösningar
Joakim X Karlsson presenterade sina idéer om att använda digital teknik för att rationalisera och effektivisera arbetet för sin chef på PwC. Det blev starten för företagets HR Tech Lab. Sedan dess har flera projekt sjösatts, bland annat en lösning för e-signering som kortade tidsåtgången för varje kontraktsskrivning från 30 till 3 minuter, berättade han i en intervju i fjol. 

De ger anställda karensbidrag
Vid årsskiftet ersattes karensdagen med ett karensavdrag. I samma veva införde­ koncernen Wise Group AB ett karensbidrag för alla medarbetare. Det innebär, totalt sett, att de får 80 procent ersättning redan första sjuk­dagen. Den huvudsakliga ambitionen är att minska sjuknärvaron. Forskare från Göteborgs universitet ska studera vilka effekter initiativet har på den psykosociala arbetsmiljön.

Första kollektivavtalet för juristbranschen
I fjol lanserades det första kollektivavtalet som är helt inriktat på juridisk verksamhet. Bakom avtalet står arbetsgivar­organisa­tio­nen KFO och Akademikerförbunden genom Jusek. Familjens jurist, ­Sveriges största byrå inom familjejuridik, var den första arbets­givaren som anslöt sig till avtalet. Enligt byråns vd Carl Georgsson skapar avtalet en trygghet för medarbetarna och en tydlighet kring vilka villkor som gäller.

AI ska hitta rätt kandidater
Rekryteringsföretaget First Reserve har utvecklat en virtuell assistent, baserad på artificiell intelligens, som inte låter sig påverkas av fördomar eller åsikter. Frasse, som assistenen kallas, hanterar ”search-momentet” i företagets mer standardiserade rekryteringsprocesser. 

– Att söka genom olika databaser är ett viktigt moment i våra processer, men det är också ett väldigt tidskrävande och ett tidvis mycket monotont arbete, sa vd Eva Byström i en intervju i fjol. Hon menar att en annan fördel är att Frasse inte låter sig påverkas av fördomar eller subjektiva åsikter. 

De utforskar utomhusmiljön
Forskningsprojektet Stick Ut ska ta reda på hur medarbetarnas hälsa, prestationer och välbefinnande påverkas om en del av kontorsarbetet utförs utomhus.  

– Det finns väldigt mycket forskning som säger att utevistelse är bra för vår hälsa och för vårt välbefinnande. Stick Ut handlar inte om att vi ska jobba ute i stället för inne, utan om att vi ska få en bättre repertoar av möjligheter, säger Charlotte Petersson vid Institutionen för urbana studier på Malmö universitet.

Forsknings- och utvecklingsprojektet, som drivs gemensamt av Malmö stad och Malmö universitet, finansieras av Europeiska socialfonden. 50 medarbetare i Malmö stad deltar.

Fler ­tävlingar uppmuntrar ­jämställdhet 
Priser och tävlingar har blivit en allt vanligare metod för att driva på förändringar i arbetslivet. Det gäller inte minst jämställdhetsarbetet. 2015 grundade till exempel Ellinor Ekström och Sophie ­Lokko ­Guldvågen, en årlig tävling som belönar den kommunikationsbyrå som anses vara branschens mest jämställda arbetsplats. Enligt statuterna ska det vara en arbetsplats som tar tillvara medarbetarnas kompetens och ger dem rätt lön, utrymme och möjlighet att utvecklas – oavsett kön.

Året efter, 2016, grundade Louise Meijer Justitia­priset som delas ut till den affärsjuridiska advokatbyrå som bäst arbetar med jäm­ställd­het.

Jämställdhetsklausul ställer krav på partners
I svallvågorna efter metoo har Tele2 tagit fram en klausul som ger företaget rätt att säga upp avtal med samarbetspartners som inte arbetar aktivt med jämställdhet.

Enligt klausulen förväntas båda parter arbeta mot diskriminering, för jämställdhet och ha noll­tolerans mot alla typer av tra­kas­serier. Båda parter har ett ömsesidigt ansvar och har rätt att avbryta samarbetet om den andra parten inte agerar på oegentligheter.

Tele2 menar att klausulen bland annat gjort att man på ett helt annat sätt än tidigare diskuterar den gemensamma arbetsmiljön med sina samarbetspartners.

Erbjudandet: Gå ner i tid med full pension
Kommunanställda i ­Helsingborg – både chefer och medarbetare – som har fyllt 61 år och varit anställda i kommunen i mer än tio år kan få arbeta enligt modellen 80 – 90 – 100. Det innebär att medarbetaren, fram tills att hen fyller 65 år, kan få arbeta 80 procent men få betalt för 90  procents tjänstgöring. Inbetalning­arna till pension fortsätter som om personen hade jobbat 100 procent. Arbets­tiden efter minskningen måste vara minst 50 procent av heltid.

Det är dock inte en rättighet att gå ner i arbets­tid, utan en möjlighet som arbets­givaren kan erbjuda. Modellen syftar till att dels underlätta för äldre personal att arbeta fram till ordinarie pensions­ålder, dels att underlätta generationsväxling och kompetensöverföring.

Dörröppnare till nya jobb
De flesta jobb i Sverige förmedlas via kontakter, vilket kan göra det extra svårt för nyanlända att komma in på den svenska arbetsmarknaden trots ett bra CV. Initiativet Yrkesdörren hjälper nya svenskar att bygga upp ett nätverk i Sverige. Idéen är att steget ut på arbetsmarknaden ska minskas genom att personer med utländsk bakgrund matchas ihop med så kallade dörr­öppnare. ­Paren träffas en gång och dörröppnaren ska då förmedla två kontakter som den andra personen kan ha användning av. Yrkesdörren ingår i Öppna Dörren som Axfoundation står bakom.