Hon fick 72 aktörer att skriva på för jämställdhet

Genom årliga mätningar ska arbetsmiljön på de västsvenska reklam- och kommunikationsbyråerna förbättras. Louise Danckwardt är initiativtagare till Byråkoden.

louise-danckwardt.jpg


I december 2017
bjöd Louise Danckwardt, byråledare på Sandberg Trygg i Göteborg,  in drygt 20 västsvenska kollegor till ett samtal om hur de tillsammans skulle kunna fånga upp kraften i kommunikationsbranschens eget metoo-upprop #sistabriefen.

– Vi bestämde oss för att vi gemensamt ska se till att branschen är attraktiv för alla, oavsett kön. Detta handlar inte bara om att försöka komma åt sexuella trakasserier och övergrepp, utan också om att se till att alla har lika och schyssta villkor och förutsättningar. Oavsett kön ska du ha en möjlighet att utvecklas, säger hon.

72 byråer, skolor och organisationer har hittills skrivit under ett gemensamt dokument mot trakasserier, härskartekniker och orättvisor, den så kallade Byråkoden. 

Under 2018 har man arrangerat flera gemensamma möten och workshops.

– Vår första utbildningssektion var med retorikexperten Elaine Eksvärd som pratade om härskarteknik. 500 personer deltog i seminariet som hölls på biografen Draken i Göteborg.

Louise Danckwardt berättar att man räknar med att återkommande arrangera ett par utbildningsseminarier per år. 

I vinter har det också genomförts en medarbetarundersökning bland de byråer och andra som har skrivit under Byråkoden.

– Den första undersökningen är en nollmätning som ska visa hur branschen står sig i dag. Alla medarbetare har – anonymt – fått svara på frågor kring bland annat härskarbeteende, trakasserier, hur man på den enskilda arbetsplatsen arbetar med jämställdhets- och beteendefrågor och om man vet vem man ska vända sig till om man blir utsatt för något.

– Svaren avgör vad vi ska arbeta vidare med. Tanken är att undersökningen ska göras varje år för att säkerställa att vi rör oss i rätt riktning.

Kommer resultaten att offentliggöras?

– Ja, på branschnivå. Därutöver får byråcheferna resultaten för sin byrå för att kunna jämföra sig mot branschen i stort.

– Undersökningen kommer att synliggöra saker och ting som inte fungerar som de ska. Kanske kommer det också fram en del hemska historier. Det är i grunden bra. Hela idén med vårt arbete är att vi ska ta tag i problemen och inte tysta ner dem.

Vad har hänt om fem år?

– Då ska vi ha förflyttat branschen i positiv riktning, men också breddat frågeställningarna till att även handla om exempelvis etnisk bakgrund och åldersdiskriminering.