Advokatbyrån ger nyanställda plats i ledningsgruppen

Från och med i år får advokatbyrån Vinges senast anställde plats i företagets ledningsgrupp. "Det gäller oavsett vad personen arbetar med", säger Fredrik Dahl som är HR-ansvarig delägare.

fredrik-dahl.jpg


Han berättar att
förändringen bara är en av flera när det gäller styrningen av bolaget. Styrelsen har till exempel nyligen utökats med två platser och ledningsgruppen med tre.

– Vi vet av undersökningar att många av våra medarbetare tycker att vi har högt i tak och är snabba på att realisera bra idéer som medarbetarna kommer med. Att låta den senast anställde få sitta med på ledningsgruppsmöten tycker vi är ett strålande sätt att manifestera att vi lyssnar på alla medarbetare. 

Gäller det även en nyanställd vaktmästare?

– Oja, med fördel dessutom. Vårt affärsstöd är en av nycklarna till att vår verksamhet ska bli framgångsrik. Chansen att delta i ledningsgruppens möte gäller alla medarbetare. Men med tanke på i vilken takt vi nyanställer lär de bara få vara med på ett möte. 

– Förutom att mötet förhoppningsvis blir en spännande möjlighet för den nyanställde kollegan, hoppas vi att de ska kunna bidra med ett utifrånperspektiv. Inför mötet kommer de att få några frågor som vi vill att de ska besvara och prata kring, till exempel hur de har upplevt rekryteringsprocessen, sin första tid på Vinge, vad som har fungerar bra och vad som har saknats. Det är viktiga intryck som ibland kan vara svåra att få fram i andra forum. 

Fredrik Dahl berättar att Vinge sedan 2002 driver ett mångfaldsprojekt vars centrala beståndsdelar bland annat är samarbeten med gymnasieskolor i områden i Stockholm, Göteborg och Malmö med stor andel elever med utländsk bakgrund, temadagar med studiebesök, stipendier och praktikplatser. 

– Det startades inte som ett kommersiellt projekt, utan för att bolaget ansåg att juristkåren behöver bli mer blandad. Det är inte rimligt att alla jurister, oavsett om vi arbetar i domstolar, på advokatbyråer eller åklagarkontor, har ungefär samma etniska och kulturella bakgrund.