TRR: Trenden är bruten

Efter sex år bryts den nedåtgående trenden i antal uppsagda tjänstemän, visar statistik från TRR Trygghetsrådet.

2017 var antalet tjänstemän som blev uppsagda rekordlågt. 2018 ökade det något – från 10 957 personer till 11 006, visar statistik från TRR. Men även om ökningen var liten och det fortsatt är få som blivit uppsagda är det ett trendbrott. Och den negativa utvecklingen ser ut att hålla i sig.

– Vår prognos för 2019 säger att nära 10 procent fler tjänstemän kommer att bli uppsagda, det vill säga totalt 12 000 personer. Vi såg det redan under hösten förra året att antalet uppsagda tjänstemän började öka, säger Lennart Hedström, vd på TRR.

Möjligheterna att hitta ett nytt jobb är dock fortsatt goda för tjänstemän. Fler fick även en högre befattning i sitt nya jobb än tidigare och kvinnor fick oftare högre lön än männen – 37 procent av kvinnorna mot 34 procent för männen.

– Vi vet att tjänstemän generellt är eftertraktade på arbetsmarknaden och relativt snabbt efter en uppsägning kommer i nytt arbete. De flesta inom stat-, kommun- och landstingsområdet där stora behov av arbetskraft finns, säger Lennart Hedström.

Av storstadsregionerna är Västra Götaland den med starkast arbetsmarknadsutveckling, medan den är svagare i Stockholmsregionen och Skåne.