Personalvetare förväntar sig mest av chefen

Personalvetare är nöjda med sin arbetsmiljö men förväntar sig samtidigt mer av sin närmaste chef än andra professioner inom Jusek. Det visar förbundets kartläggning.

– Sex av tio personalvetare anser att de har en god arbetsmiljö, men i förhållande till Juseks övriga utbildningsgrupper är det delvis andra faktorer som är avgörande för nöjdheten med arbetet. Det handlar om relationen till närmaste chef, behovet av anställningstrygghet och en väl fungerande lokal löneprocess, säger Daniel Lind, samhällspolitisk chef på Jusek.

Otydliga förväntningar, brist på återkoppling och avsaknad av dialog om arbetsbelastning är några av de saker som gör personalvetare till den av Juseks utbildningsgrupper som är mest missnöjd med sina närmaste chefer.

Liksom för övriga grupper är stressen också ett problem. Var fjärde personalvetare är mycket stressad och värst drabbade är kvinnorna.