Uppdrag: Att forma EU:s ungdomspolitik

Lina Arvidsson är utsedd till Sveriges ungdomsrepresentant i EU. Hon är styrelseledamot i Saco studentråd och ska under 2019 och 2020 vara med och forma framtidens ungdomspolitik i EU.

Lina Arvidsson har, tillsammans med Aza Cheragwandi som är ordförande i republikanska föreningens ungdomsförbund, utsetts av LSU – Sveriges ungdomsorganisationer.

Vad ingår i ditt uppdrag?

– LSU håller i något som heter Röstresan genom EU. Det handlar om att vi ska samla in vad Sveriges unga tycker och ge dem en röst. Vi ska också driva kampanjen Makten är din! i vilken vi ska konsultera Sveriges unga i framtidsfrågor och uppmuntra dem att vara med och påverka och rösta i EU-valet.

"Det grundas i en övertygelse om att min röst är värdefull. Att om inte jag använder mig av den, kommer någon annan att använda sig av min tystnad."

Hur ser du på uppdraget?

– Det ska bli fantastiskt roligt! Jag är samtidigt oerhört ödmjuk inför det här.

Lina Arvidsson är 21 år och läser femte terminen på juristprogrammet på Göteborgs universitet. Som 18-åring tjänstgjorde hon på Jönköpings tingsrätt som landets yngsta nämndeman och som 17-åring praktiserade hon i EU-parlamentet. Det fackliga engagemanget har alltid varit närvarande.

Hon är vald, på Jusek Students mandat, att sitta i styrelsen för Saco studentråd och känner särskilt mycket för frågor om integration, jämställdhet och psykisk ohälsa.

Var kommer ditt engagemang ifrån?

– Det grundas i en övertygelse om att min röst är värdefull. Att om inte jag använder mig av den, kommer någon annan att använda sig av min tystnad. Genom att höja min röst vill jag inspirera andra att göra detsamma, men också tala för dem som av någon anledning inte själva kan eller vill utnyttja sina.

Ditt uppdrag som ungdomsrepresentant löper fram till den 30 juni 2020. Vad hoppas du åstadkomma?

– Jag hoppas få ge Sveriges unga en ärlig chans att komma till tals. Att de får känna att de är en del av Europa och att de är framtiden.