Utredning: Hyvling ska inte vara skäligt enligt LAS

Det har skett lite i skymundan av januariöverenskommelsen och debatten om uppluckringen av LAS. Men nu har den offentliga utredningen "Tid för trygghet" presenterats.

Det var i maj 2017 som Regeringen beslutade att utreda ett antal frågor som rör arbetstagares rättigheter, bland annat vid ändrade arbetsförhållanden och upprepade tillfälliga anställningar.

Sedan dess har det runnit mycket vatten under broarna. En nygammal regering har sent omsider tillträtt och en fyrpartiöverenskommelse har slutits med en uttalad ambition att förändra LAS, lagen om anställningsskydd. Men den offentliga utredningen med titeln Tid för trygghet har stretat på under ledning av Anders Wallner och i slutet av januari presenterades slutbetänkandet.

Där föreslår utredaren bland annat att en omplacering som endast innebär en minskad arbetstid inte ska anses som skälig enligt LAS. Det innebär att om det uppstår arbetsbrist så ska en anställd ha rätt att tacka nej till ett sådant omplaceringserbjudande utan att kunna bli uppsagd.

Ett annat förslag gäller de arbetstagare som har fler än två inhopp hos en och samma arbetsgivare inom loppet av en månad. Vid sådana fall anser utredaren att arbetstagaren ska ha rätt att räkna även tiden mellan anställningarna som arbetstid.

Vidare föreslår utredaren att arbetsmarknadens parter ska få avgöra om det ska finnas rätt till ett arbetstidsmått som motsvarar den faktiska arbetstiden. Det handlar om deltidsanställda som jobbar utanför sitt ordinarie anställningsavtal. Att inte ha ett avtal som motsvarar den faktiska arbetstiden riskerar bland annat att skapa ekonomisk osäkerhet för arbetstagaren, men utredningen anser alltså att parterna ska hantera frågan.

– Svensk arbetsmarknad behöver konkreta åtgärder för att ta kliv för ett mer hållbart arbetsliv, med minskad risk för att människor ska drabbas av ohälsa och arbetslöshet. Jag tror att utredningens förslag kan innebära sådana kliv framåt. Det finns en chans just nu att skapa långsiktigt hållbara lösningar och jag hoppas att de inblandade, såväl partier som arbetsmarknadens parter, tar den chansen, säger utredaren Anders Wallner.