Låg kontroll på jobbet kan påverka vikten

Har du gått upp i vikt på sistone? Det kan bero på din arbetssituation.

Forskare vid vid Umeå universitet och Sahlgrenska akademin på Göteborgs universitet har studerat drygt 3 800 svenskar för att se hur krav på jobbet påverkar deras hälsa avseende viktuppgång. Deltagarna i studien har under 20 års tid undersökts vid tre tillfällen och svarat på frågor om kroppsvikt, krav och kontroll i arbetet.

Resultatet visar att både män och kvinnor med låg kontroll på jobbet ökade ungefär tio procent eller mer i vikt. Vad det gäller höga krav var det dock bara en faktor för viktuppgång för kvinnorna i studien.

– Det vi kunde se var att höga krav på jobbet spelade roll för kvinnornas viktuppgång, medan det för männen inte fanns någon association mellan höga krav och viktuppgång, säger Sofia Klingberg, forskare inom samhällsmedicin och folkhälsa vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, och förstaförfattare bakom studien.

Utbildningsnivå förklarar inte sambanden i studien. Däremot anges kvinnors generellt sett större ansvar för hemmet som en möjlig orsak, då det kan göra det svårare att hinna träna och leva hälsosamt.