Hälften av AF-kontoren läggs ned

Omkring 130 av 242 arbetsförmedlingar avvecklas. Det är konsekvensen av att 4500 av de 13400 medarbetarna varslades i januari.

Beslutet fattades under myndighetens styrelsemöte på måndagen.

– Förhandlingarna om att successivt avveckla ett stort antal kontor drar nu igång och vi räknar med att kunna ta beslut om vilka kontor som blir berörda i slutet av mars, säger Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg i ett pressmeddelande. 

Det är i huvudsak kontor i glesbygd och på mindre orter som berörs, men även mellanstora kontor som ligger nära andra kontor ska stängas. Antalet kvarvarande medarbetare blir helt enkelt för få för att kunna bedriva en ändamålsenlig verksamhet konstaterar Arbetsförmedlingen.

Rent personalmässigt blir dock neddragningarna betydligt större i storstadsområdena och i mellanstora städer.

Helén Justegård är ordförande för Saco-S, med 5 500 medlemmar, på Arbetsförmedlingen. När storvarslet presenterades i slutet av januari sade hon till Jusektidningen Karriär att det är upp till arbetsgivaren att visa hur man har tänkt.

– Det arbetet har precis börjat och kommer att pågå i månader. Det är otroligt viktigt att man är transparent i den processen så att alla vet vad som händer. Den skyldigheten ligger på arbetsgivaren, men vi ska trycka på så mycket vi kan så att alla kan känna sig trygga med att de får information om vad som är på gång. Bedömningen är att individbeskeden kan börja gå ut i april. Sedan har vi olika uppsägningstider som påverkar. Det är komplext.