Goda jobbmöjligheter för välutbildade

Sysselsättningen ökar i landet och chanserna att hitta ett jobb är goda. Även fortsatt är en eftergymnasial utbildning något som lönar sig för jobbsökare, visar Arbetsförmedlingens prognos.

Utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden är fortsatt stark, även om den kommer att dämpas något under 2019. Under 2018 ökade sysselsättningen i Sverige i åldersgruppen 16–64 år med 1,9 procent, eller 90 000 personer. För 2019 väntas antalet sysselsatta att stiga med 1,3 procent.

Rent generellt konstateras att jobbmöjligheterna är bättre inom yrken med högre kvalifikationskrav.

– Det är fortsatt stor efterfrågan på utbildad arbetskraft på fem års sikt, säger Annelie Almérus, marknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

Särskilt redovisningsekonomer, lednings- och organisationsutvecklare, controllers och revisorer har goda möjligheter till arbete det närmaste året.

För skattehandläggare, personal- och HR-specialister, finansanalytiker och investeringsrådgivare beskrivs arbetsmarknaden som balanserad.

Däremot förväntas chefssekreterare och vd-assistenter, informatörer, kommunikatörer och PR-specialister möta en hårdare konkurrens om jobben. Vad det gäller dessa yrken är tillgången på arbetskraft större än vad arbetsmarknaden efterfrågar.