Fortsatt stor arbetsbrist inom staten

Det råder brist på arbetskraft inom statlig sektor. Det uppger tre av fyra av Arbetsgivarverkets medlemmar i en ny konjunkturbarometer.

Trots inbromsande konjunktur är bristen på arbetskraft generellt sett hög på arbetsmarknaden.

– Bristen på kompetens inom staten är inte unik utan svensk arbetsmarknad är fortfarande generellt sett mycket stark och hela arbetsmarknaden präglas av brist på framförallt högutbildad arbetskraft. Tendenserna till försvagad konjunktur har inte dämpat bristen under hösten, säger Roger Vilhelmsson, chefsekonom på Arbetsgivarverket och en av författarna till konjunkturbarometern.

Framför allt är bristen stor och ökande inom IT-sektorn och då särskilt bland systemutvecklare. Det befaras skapa problem med tanke på digitaliseringen inom statsförvaltningen. Att hitta lämpliga chefer med erfarenhet av personalansvar är också svårt.

Konsekvenserna av bristen på arbetskraft är dock relativt små. 85 procent av de verksamheter som angett brist uppger att den enbart påverkat i liten omfattning, medan 9 procent redovisar att den inte påverkat alls.