Därför vabbar pappor mindre

Män tar ut färre vab-dagar och har en kortare föräldraledighet än kvinnor, det visar undersökningar från Länsförsäkringar och Göteborgs universitet. Och orsaken till det kan vara förlegade normer på arbetsplatsen.

Länsförsäkringar har studerat uttaget av vab under februari månad, den månad då småbarnsföräldrar tar ut flest dagar. Studien visar att kvinnor står för drygt 60 procent av vabbandet.

Att ofta vara hemma med sjukt barn innebär något av en karriärmässig risk – mycket tyder på att löneutvecklingen blir sämre för den som vabbar.

 – All frånvaro från arbetsmarknaden, oavsett orsak, kan påverka löneutveckling, karriärmöjligheter och därmed pensionen. Därför finns det verkligen anledning att fundera över vem som är hemma med barnen, både vid vård av sjukt barn och under föräldraledigheten, säger Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar.

Även vid uttag av föräldraledighet är kvinnor i allmänhet oftare hemma med barnen. Varför det är så har studerats av forskare vid Göteborgs universitet. Intervjuer med HR-personal, företagsledningar och anställda på privata företag visar att män inte tar ut någon längre ledighet även om det inte finns några formella hinder.

− Ett av hindren som framkom var att företagen saknar planer för hur de ska ersätta den som är ledig och i stället förlitar sig på en kultur av medarbetarlojalitet där arbetskamraterna täcker upp för papporna som är hemma. Männen väljer därför att ta en kortare ledighet för att inte ställa till problem för sina kollegor, säger Philip Hwang, forskare i psykologi och en av dem som genomfört studierna.

Enligt honom begränsar de normer som råder på vissa arbetsplatser pappornas möjligheter att dela ledigheten med mammorna, vilket missgynnar båda parter.

– Det underlättar för papporna om arbetsgivarna förstår att de också tjänar på att uppmuntra männen att ta ut sin föräldraledighet. Arbetsgivarna får lojala medarbetare och blir attraktiva företag att arbeta i, säger Philip Hwang.