Checklista: Gör dig redo för lönesamtalet

Är det snart dags för årets lönesamtal? Vi har tagit fram en checklista som du kan använda dig av. Läs alla våra tips och du kommer väl förberedd när det är dags.

1. Kolla löneläget

jusek.se finns lönestatistik för förbundets utbildningsgrupper att botanisera bland. Som medlem har du även tillgång till Saco Lönesök där du kan jämföra din lön med andra akademiker. Ta tillfället i akt och prata med vänner eller kollegor – transparens ökar förutsättningarna för en god löneutveckling.

2. Läs in dig på lönekriterierna som gäller på din arbetsplats

3. Sammanställ din arbetsinsats

Utgå från din arbetsbeskrivning, de krav som ställs på dig och vilka resultat du har uppnått. Skriv ner dina insatser, punkt för punkt, och komplettera med konkreta exempel. Här är några frågor att inspireras av:

  • Vilka resultat har du uppnått?
  • Har du fått fler eller mer kvalificerade uppgifter eller ökat ansvar?
  • Har du blivit skickligare eller kunnigare
    i ditt arbete?
  • Har dina personliga egenskaper utvecklats på något sätt till fördel för verksamheten?
  • Bidrar du till att öka dina kollegors motivation och prestation?

4. Tänk igenom vad ni sa på tidigare medarbetarsamtal

Fundera på om det är någonting du vill återkoppla till. Har du uppfyllt alla mål som du och din arbetsgivare satt upp?

5. Reflektera framåt

Passa på att reflektera kring framtiden hos arbetsgivaren. Ser du möjligheter att fortsätta utvecklas i din arbetsroll, eller finns det nya arbetsuppgifter du skulle kunna utföra? Kan du ta ett ökat ansvar?

6. Ta hjälp av facket

Prata med Jusek eller fackligt förtroende­valda på arbetsplatsen. Ett bollplank kan alltid vara bra att studsa frågor eller funderingar mot.

7. Slipa på argumenten

Öva gärna med en vän och glöm inte att packa ner din sammanställning!