50-plussare mer engagerade på jobbet

Anställda över 50 är mer engagerade på jobbet och mer sällan sjukskrivna, visar en ny undersökning från företagshälsovården Feelgood.

Företaget har låtit 20 000 anställda från sina kundföretag svara på 140 självskattningsfrågor om arbetssituation, delaktighet, stress, engagemang och påverkan. Resultatet visar att anställda över 50 har flera fördelar jämfört med sina yngre kollegor.

”De viktigaste fynden är att ju äldre man blir desto bättre tycks man trivas med sitt arbete och att hälsan inte på något påtagligt sätt försämras i äldre åldersgrupper. Samtidigt finns det tecken på att de yngre grupperna på arbetsmarknaden inte uppskattar arbetslivet fullt så mycket som de äldre”, skriver man i rapporten.

– Åttio procent av 60-åringarna, åtta av tio, känner sig mycket engagerade i sitt arbete. Jämför det med 65 procent bland 25-åringarna. Dessutom är femtioplussarna inte lika ofta sjuka som de med småbarn hemma. Efter 50 ser vi ett ökande engagemang och starkare känsla av delaktighet, plus mindre stress och mindre korttidssjukfrånvaro, säger Stefan Gram, chefsläkare på Feelgood till DN.

Undersökningen visar att upprepad korttidssjukfrånvaro är som lägst bland just 50–60-åringarna. I åldersgruppen hade bara fem procent varit hemma från jobbet sex gånger eller fler under det senaste året. Samtidigt känner bara en av tjugo 60-åringar av arbetsrelaterad stress.