2000 inspektioner ska motverka ohälsa

Arbetsrelaterad psykisk ohälsa är en växande utmaning för samhället. I år genomför Arbetsmiljöverket nära 2000 inspektioner, bland annat på webb- och reklambyråer, som en del i en nationell kampanj för att komma till rätta med problemet.

Varannan yrkesverksam person i Sverige har svårt att sova på grund av jobbet och fler än var fjärde upplever hälsobesvär orsakade av arbetet, enligt Arbetsmiljöverket.

– Vi genomför omkring 2000 inspektioner för att se till att arbetsgivarna tar sitt ansvar och systematiskt förebygger skador och ohälsa orsakade av brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, säger Peter Burman, regionchef på Arbetsmiljöverket och ansvarig för inspektionsinsatserna i ett pressmeddelande.

Sedan 2017, och fram till 2020, pågår en nationell inspektionsinsats för att förebygga ohälsa och olycksfall där den organisatoriska och sociala arbetsmiljön kan vara orsak till att medarbetare drabbas.

Tidigare år har verksamheter som exempelvis fastighetsförvaltning, revisionsbolag, datakonsulter och teknikkonsulter inspekterats.

I år inriktas inspektionerna på hot, våld, ohälsosam arbetstid och kränkande särbehandling på arbetsplatser inom bland annat reklam- och webb, kultur och teater, kriminalvård, primärvård och ambulans.