Undersökning: Många jurister mår dåligt av stress

En tredjedel av Juseks jurister ­upplever negativ stress. Störst är problemet för kvinnorna. Det visar Juseks egen kartläggning av juristernas arbetsmiljö.

 

– Den typiske juristen har ett utvecklande jobb där kompetensen tas tillvara och man jobbar mot meningsfulla mål. Men i jämförelse med Juseks övriga utbildningsgrupper upplever juristerna högre stress och sämre möjligheter till återhämtning efter en arbetsintensiv period. Det finns heller ingen annan grupp som jobbar så många timmar som juristerna gör, säger Daniel Lind, samhällspolitisk chef på Jusek.

Kartläggningen visar att nära fyra av tio jurister som är medlemmar i Jusek anser att arbetet är så krävande att det påverkar övriga livet negativt. Var femte uppger också att de har svårigheter att sova på grund av arbetet.

– Ett eller två stressproblem går att hantera en tid, men blir det fler minskar välbefinnandet i jobbet dramatiskt. Minskad stress ökar välbefinnandet, men det gör också utveckling i arbetet – främst möjligheten att lära nytt. En bättre arbetsmiljö för jurister handlar därför både om att skapa mer utveckling i arbetet och att minska stressen, säger Daniel Lind.

Störst är problemet för de kvinnliga juristerna som är betydligt mer stressade än de manliga. Det är något som gäller för alla Juseks utbildningsgrupper, utom IT-akademiker. Men bland juristerna är skillnaden mellan könen särskilt stor.

– Det överraskade mig att skillnaden var så stor. Kvinnorna är mer stressade och upplever fler stressrelaterade problem, säger Daniel Lind och fortsätter:

– Forskning visar att välbefinnande leder till högre produktivitet, så det är lönsamt att satsa på det. Ska vi vilja och kunna jobba längre måste vi också förbättra arbetsmiljön. För våra medlemmar har jobbet stor betydelse för livet. Om jobbet är positivt blir livet bättre.

Hur går Jusek vidare nu?

– Som ett underlag för diskussion försöker vi sprida materialet till medlem-mar och potentiella medlemmar på relevanta arbetsplatser samtidigt som vi driver opinion gentemot politiken och partsvärlden. Jag ska till exempel till Svea hovrätt i dag för att prata om den här rapporten.

Undersökningen genomfördes i maj 2017, 657 jurister deltog.