Jusek: Vi måste hitta individuella lösningar

Både Jusek och Saco följer utvecklingen.

Gigekonomin tar mark även på akademikernas arbetsmarknad. Jusek följer utvecklingen både som förbund och genom Saco-familjen: "Det är viktigt för att vi ska utveckla vårt medlemskap anpassat till de egna företagarna", säger Elsa Saboonchi, kommunikationschef.

Fram tills nu har akademikeryrkena varit relativt förskonade från denna mellanform på arbetsmarknaden. Men alla tecken tyder på att projektbaserad verksamhet, och därmed gigekonomin, ökar och fackföreningsrörelsen måste hitta sätt att möta den.

– Vi är duktiga på att ge stöd åt klassiska egenföretagare, vi måste vässa oss för denna grupp som ligger mittemellan anställd och företagare. Detta är ett helt nytt uppdrag för den fackliga rörelsen. Vi är i början av den här utvecklingen för akademikerna, säger Göran Arrius, ordförande för Saco.

Redan 2001 öppnade Jusek för egenföretagare att bli medlemmar och i dag har förbundet allt från försäkringspaket till egna ombudsmän som erbjuder företagarmedlemmarna rådgivning. 

– Om man är egenföretagare eller egenanställd på deltid och anställd på deltid så ska man registrera sig som egenföretagarmedlem för att få rätt försäkringsskydd. Men Jusek företräder även medlemmen som anställd under den tiden hen arbetar som det, säger Elsa Saboonchi.

Precis som beskrevs i en artikel i förra numret av Jusektidningen Karriär, ser de ansvaret för arbetslivet glida över från kollektivet till individen.

– Det kan vara positivt att vara egen företagare, om man vill det själv. Men inte om det är enda vägen att få jobb. För många är det en osäker tillvaro, säger Göran Arrius.

– Vi är i en brytningstid nu och ser att det här arbetssättet blir vanligare. 

Elsa Saboonchi håller med. Den utvecklingen gör att facket blir ännu viktigare för egenanställda, menar hon:

– Vi måste hitta individuella lösningar som blir genomförbara tack vare att vi är många medlemmar och kan skapa trygghet via försäkringar. Som egen konsult bör man starta ett företag där man tecknar ett hängavtal och på så sätt får ta del av kollektivavtalets förmånliga tjänstepension.

 

Göran Arrius tips till giggaren: 

  • Gå med i facket – där kan du kan få stöd och råd.
  • Klargör om du är företagare eller anställd i uppdraget.
  • Ta reda på vem som ansvarar för att avsätta pengar till pension, vad som händer om du blir sjuk, om du inte får uppdrag eller om du skadar dig på jobbet.
  • Ta reda på hur A-kassan fungerar i relation till ditt arbete.

Göran Arrius lyfter en till frågeställning att ta hänsyn till i gränslandet på arbetsmarknaden.  

– Framför allt är det viktigt att reda ut om man är egenföretagare eller anställd, så att man vet var ansvar för arbetsmiljö, försäkringar, sjukförsäkring och arbetsskador ligger. Det är inte helt upp till parterna att ensidigt bestämma, delvis kan rättspraxis avgöra, säger Göran Arrius och refererar till ett nyligen avgjort rättsfall i London som rörde en Uber-förare där domstolen konstaterade att han var att betrakta som anställd, trots bolagets protester.

– På kort sikt finns det arbetsgivare som kan tjäna på oklara förhållanden, men i längden tjänar ingen på otrygghet. Arbetsgivarnas risk är att inte hitta kompetent personal – det är inte alltid de som har trumf på hand, säger han.

Svårigheter att nå giggare utan fast arbetsplats ser inte Göran Arrius som en stor sak. Mycket arbete görs genom centrala ombud och digitala informationskanaler. 72 procent av akademikerna är ändå fackligt organiserade, menar han.

Men plattformsföretagen är en ny part att räkna med i den svenska partsmodellen. Den har varit viktig för svensk ekonomi, påpekar han, och tar industrimärket som exempel för att hålla inflationen i schack.

– Om många står utanför har vi svårt att vidta sådana åtgärder, säger han.

Elsa Saboonchi ser också att facket har en viktig roll att spela i den här samhällsförändringen:

– Vi ser att många unga talanger vill starta egna företag samtidigt som de värnar om trygga anställningar samt ett flexibelt arbetsliv med balans mellan arbete och fritid. På samma gång ökar rörligheten på arbetsmarknaden. För att framtidens arbetsgivare ska attrahera talangerna krävs det smarta kollektivavtalslösningar som möter de ungas behov. Trygghet är en viktig komponent för kreativitet, och kreativitet är en förutsättning för att skapa nya företag och jobb i framtiden, säger hon.