Strandhäll: Följer noga utvecklingen

Annika Strandhäll (S), socialminister i övergångsregeringen, håller fast vid den svenska modellen där trygga fasta heltidsanställningar är norm – men vill anpassa trygghetssystemen efter verkligheten.

– Sverige behöver en arbetsmarknad där du omfattas av trygghetssystemen oavsett om du är egenföretagare eller anställd. Grundpremissen måste vara att du har rätt att känna trygghet, få pensionsavsättningar och vara försäkrad i de övriga socialförsäkringssystemen. Detta behöver gälla även vid tillfälliga anställningar. Annars riskerar vi en ökad otrygghet på arbetsmarknaden. De betyder att du riskerar att inte kunna ställa om, och att du annars riskerar att bli fattig när du blir gammal, säger hon i en mejlintervju via sin pressekreterare.

Hur påverkar gigekonomin utvecklingen och sambandet mellan arbetsmarknad och socialförsäkringssystemet?

– Både politiken och arbetsmarknadens parter måste noga följa utvecklingen. Det behövs mer krafttag för tryggare anställningar. Vi vill avskaffa allmän visstid, hyvling* och begränsa möjligheten till delade turer. Normen på svensk arbetsmarknad ska fortsatt vara trygga, fasta heltidsanställningar. 

"Grundpremissen måste vara att du har rätt att känna trygghet, få pensionsavsättningar och vara försäkrad i de övriga socialförsäkringssystemen."

Hur behöver socialförsäkringssystemet anpassas till den här nya ”anställningsformen”? 

– Nu genomförs lagstiftning för att skydda tryggheten för småföretagare, en ny lag säkerställer SGI-nivå och skydd oavsett vilken bolagsform du startar ett bolag i. Detta är en viktig förändring för att fler ska känna trygghet även när man startar bolag och har många små uppdrag. Det förs också löpande samtal med arbetsmarknadens parter både från socialdepartementet och arbetsmarknadsdepartementet om hur vi kan säkerställa ökad trygghet i en förändrad arbetsmarknad.

Vad pågår för konkret arbete på Regeringskansliet i den här frågan? 

– Regeringen har dragit igång två utredningar för att se över hur sjukförsäkringens regelverk bättre kan förhålla sig till dagens arbetsmarknad, där en försäkrad kan ha en eller flera visstidsanställningar eller arbeta i egen firma.