De valde giggandet

Skillnaden mellan att vara vanlig, egenföretagande konsult och gigga via den här typen av plattform är inte så stor i det vardagliga jobbet, menar Heinz Köler och Magnus Ferlander.

Friare än en anställning men tryggare än helt eget företagande. Så beskriver seniorkonsulterna Heinz Köler och Magnus Ferlander giggandet.

Bilden av en giggare som loggar in på en webbplattform för att se om det finns jobb stämmer inte på någon av dessa välutbildade män i 50-årsåldern. De är båda seniora konsulter med relativt långa uppdrag hos den uppdragsgivare de jobbar för just nu. Men de har valt att överlåta sälj, marknadsföring och fakturering till plattformsföretaget A society.

Heinz Köler har en brokig bakgrund som verktygsmakare för industrin, konstnär, teknikdesigner, dataekonom och CAD-mekaniker. Han är en uppsats ifrån en civilekonomexamen och har drivit eget företag på heltid sedan 2010. Nu är han inne på sitt tredje år som projektledare och produktutvecklare av hörlurar på 3M i Värnamo. 

En eller två dagar i veckan sitter han på A societys gigarbetsplats i Jönköping, resten av tiden pendlar han de sju milen till Värnamo. Delar av teamet finns i Polen och USA.

– Dels är det skönt att slippa pendla, dels behöver jag jobba koncentrerat utan att bli störd ibland, säger han.

Magnus Ferlander är ingenjör och har en MBA i ekonomi. Han har drivit eget i runt fem år efter att ha varit anställd 20–25 år som projektledare och sälj-/marknadschef. Nu leder han ett utvecklingsprojekt på Husqvarna R&D.

Skillnaden mellan att vara vanlig, egenföretagande konsult och gigga via den här typen av plattform är inte så stor i det vardagliga jobbet. Men deras egna aktiebolag fakturerar A society, som fakturerar kundföretaget där de jobbar. Magnus Ferlander jämför med att ha en agent:

– När jag gör uppdrag fokuserar jag på det, då vill jag inte tänka på det egna säljet och marknadsföringen. Det är för att kompensera något av den otrygghet egenföretagandet medför, säger han.

Även Heinz Köler ser det som en bekvämlighet som samtidigt inte kräver att man binder upp sig:

– Man blir lite lat och orkar inte marknadsföra sig. Min profil finns hos flera företag. Jag låter bolagen leta upp jobben. Men man får vara beredd på att vara utan jobb i några veckor.

En konsult måste gilla att ha mycket jobb – och att inte ha jobb. Friheten är inte heller så stor som man kan tro, har man ett uppdrag kan man inte välja att ta sig en ledig dag. Tvärtom, säger Magnus Ferlander, som är noga med att sätta
av till pension och ta ut lön så att han täcks av socialförsäkringarna:

– Det är många gånger högre förväntningar på en konsults produktivitet.

Däremot kan man välja uppdrag. Integritet och fuck off-faktorn är viktig för Magnus Ferlander:

– Exakt! Det är skönt att kunna tala klarspråk. Många sitter fast i organisationer där de inte vågar säga vad de tycker.

Och frågan är vilken anställning som är säker i dag, påpekar Heinz Köler:

– Vad är det som säger att en fast anställd har kvar sitt jobb om ett år? Alla bolag kan hamna i ett läge där de permitterar eller lägger ner. Med detta bygger du relationer. Människor behöver byta jobb oftare – då lär man sig mer och lär känna fler.

Förutom att alla inte gillar att driva företag är en hake att hela vårt samhälle är uppbyggt på fasta anställningar. Det är ofta ett krav för att få banklån, teckna abonnemang och hyreskontrakt, och så vidare. Det måste ändras när utvecklingen i världen går fortare och kräver allt mer specialisering, tycker Heinz Köler. 

– Företag har också en osäker tillvaro och kan inte garantera att det finns jobb nästa år. De kan bara ha en viss del av verksamheten i en anställd stab, resten måste de kunna täcka med den personal de behöver för tillfället.