Svårt att få ihop jobb och vardag för akademiker

Drygt hälften av akademikerna har återkommande problem med att koppla bort jobbtankarna på fritiden. Det visar en undersökning som Novus gjort på uppdrag av Saco.

– Det gränslösa arbetet gör det svårt att skilja på vad som är arbetstid och ledighet. Utrymmet för återhämtning räcker inte till vilket är avgörande för ett hållbart arbetsliv, säger Göran Arrius, ordförande i Saco.

Novus har undersökt yrkesverksamma akademikers inställning till arbetsmiljö, arbetstider, jobbstress, tillgänglighet och balans mellan arbete och fritid. Resultatet visar att jobbstressen är ett problem.

85 procent av akademikerna uppger att det händer att de inte kan koppla bort tankar rörande jobbet på sin fritid. Var tredje har den senaste månaden avbrutit en fritidsaktivitet för att svara på ett jobbsamtal eller utföra en arbetsuppgift. Mer än varannan akademiker med barn under elva år känner sig stressade över att gå tidigt från jobbet för att hinna hämta barnen. Det sistnämnda är mest tydligt för kvinnor.

Jobbstressen påverkar relationen till partnern och till barnen på ett negativt sätt och leder till att sömnen försämras, vilket i sin tur påverkar arbetsprestationen.

– På sikt kan jobbstress leda till psykisk ohälsa. Därför måste vi få till en bättre dialog på våra arbetsplatser om var, när och hur vi förväntas vara tillgängliga efter arbetstid, säger Göran Arrius.