Forskning: Sociala förmågor lönar sig

Social kompetens lönar sig – bokstavligt talat. Det visar ny forskning från Institutet för arbetsmarknad- och utbildningspolitisk utvärdering.

Sociala förmågor som god samarbetsförmåga och förståelse för andra lönar sig allt bättre i arbetslivet. Däremot efterfrågas inte kognitiva förmågor som att ta in och bearbeta information lika mycket. Det visar en studie gjord av IFAU, Institutet för arbetsmarknad- och utbildningspolitisk utvärdering.

Studien gäller män i Sverige och har gjorts genom att forskare kombinerat data från mönstringen med löneutvecklingen mellan åren 1992 och 2013. Uppgången bedöms vara särskilt tydlig inom den privata sektorn och bland yrken med högre löner. I privat sektor nära nog fördubblades avkastningen på sociala förmågor medan avkastningen på kognitiv förmåga förhöll sig i princip konstant.

Arbetstagare som har större sociala förmågor tenderar också att hamna i yrken som klassas som abstrakta och med mera varierande uppgifter. I de yrkena har också avkastningen på sociala förmågor ökat mer än genomsnittet.

Yrken där kognitiva förmågor premieras har i stället i högre grad digitaliserats eller hamnat i länder med lägre löner. En teori som lyfts fram är att teknisk utveckling och utlokalisering av produktion på så vis förstärkt trenden och gynnat arbetstagare med goda sociala förmågor och missgynnat de med goda kognitiva förmågor.

Detta anses ske generellt i industrialiserade länder och har också dokumenterats i flera liknande amerikanska studier.