Sänkt skatt har stor effekt på pensionen

2019 får merparten av Sveriges pensionärer en höjning av pensionen med mellan 170 och 740 kronor efter skatt. Den tredjedel med högst pension gynnas mest, visar Pensionsmyndighetens beräkningar.

Den sänkta skatten för pensionärer och den höjda brytpunkten för statlig skatt, som Riksdagen nyligen beslutat om i budgeten, får stor effekt, visar myndighetens beräkningar. Skatten sänks för alla pensionärer som är 66 år och äldre.

– Störst blir effekten för de pensionärer som har en total pension runt 45 000 kronor i månaden, men det räcker med att ha en pensionsinkomst runt 20 000 kronor för att nå 200 kronor i minskad skatt, säger Erik Ferm, analytiker på Pensionsmyndigheten.

Det skiljer mycket mellan dem som får störst och de som får minst höjning. Den genomsnittliga höjningen för de olika grupper som Pensionsmyndigheten använder sig av ligger mellan 170 och 740 kronor efter skatt.

Runt 260 000 pensionärer, varav 80 procent kvinnor, ingår i gruppen ensamboende med bostadstillägg. De flesta i denna grupp kan räkna med en höjning av sin inkomst med mellan 160 och 290 kronor.

Skillnaderna är också stora mellan olika delar av landet. Högst är pensionerna i Stockholms län där medelpensionen (allmän pension plus tjänstepension) ligger på 18 500 kronor per månad. Den siffran kan jämföras med Gotlands län där medelpensionen är 15 900 kronor.