Så blir du en effektiv teamledare

Upprätta ett teamkontrakt, lägg inte för mycket fokus på organisationsscheman och utnyttja konflikterna. Det är några av de tips som lyfts fram i ledarskapsboken ”Att leda team – 60 tips som ökar din systemintelligens”.

Anders Troedsson och Peter Englén.

 

Det är ledarskaps- och teamcoacherna Peter Englén och Anders Troedsson som tillsammans har skrivit boken som bland annat fokuserar på begreppet systemintelligens, det vill säga förmågan att skapa och leda högeffektiva team.

– Nästan alla organisationer har gått över till teambaserade organisationer och därmed ökar också kraven på cheferna. Det räcker inte med hög IQ, EQ och teknisk kompetens utan de måste också kunna leda team. Men när vi letade efter bra litteratur till våra utbildningar så hittade vi ingenting om svenska förhållanden som vi var nöjda med, så vi bestämde oss helt enkelt för att skriva en sådan bok själva, berättar Peter Englén.

Och behovet av bättre kunskap om teamarbete tycks vara stort i Sverige – enligt författarna är endast tio procent av alla team riktigt effektiva. Arbetet kan fallera på allt ifrån bristande tillit till överdrivet fokus på sådant som organisationsscheman och strukturer.

I boken finns 15 intervjuer med svenska ledare från olika delar av samhället. Författarna listar också 60 tips, ett av de viktigaste handlar om att själv jobba för att utveckla sin systemintelligens.

– Systemintelligensen är inte medfödd utan kan övas upp. Du kan till exempel läsa aktuell forskning eller lyssna på bra poddar – det finns många sätt – men det första steget är att bli medveten om att det faktiskt är något som du behöver bli bättre på, säger Anders Troedsson.

Ett annat tips är att lita på teamet, det vill säga att som chef inte komma med alla lösningar själv utan ge teamet tid och utrymme att göra det tillsammans. Peter Englén och Anders Troedsson lyfter också upp konflikter som något värdefullt, något som utvecklar teamet och skapar kreativitet.

– Men vi ska fokusera på rätt konflikter, nämligen sakkonflikterna. De är väldigt bra för ett team och det är teamledarens uppgift att faktiskt lyfta upp dem till ytan. Individkonflikterna är däremot improduktiva och fyller ingen funktion för teamet, säger Anders Troedsson.

Ytterligare ett tips som författarna lyfter fram handlar om att gruppen ska komma överens om ett teamkontrakt med grundläggande regler för hur medlemmarna ska agera gentemot varandra, förklarar Peter Englén.

– Genom att sätta tydliga regler och se till att alla respekterar dem så kan medlemmarna också hålla varandra ansvariga när reglerna inte följs. Har man väl kommit så långt i processen så har du ett team som i alla fall kvalar in till att vara högpresterande.